Bülbülzade'den 1 Mayıs Açıklaması

0
Bülbülzade'den 1 Mayıs Açıklaması

Biz de Bülbülzade Vakfı olarak işçi-işveren ilişkileri, hükümet politikaları ile ilgili taleplerimizi kamuoyuyla paylaşma sorumluluğumuzu yerine getirmek üzere görüşlerimizi paylaşmak istiyoruz:

1 MAYIS:

Çalışma Hayatında Yaşanan Adaletsizliklere

ÇÖZÜM ARANILAN TARİHÎ BİR GÜN

 

Bilindiği üzere Amerika’da dokuma işçilerinin yaşadığı zulümlerin sonucunda bir hak arama miladı oldu 1 Mayıs. Biz de Bülbülzade Vakfı olarak işçi-işveren ilişkileri, hükümet politikaları ile ilgili taleplerimizi kamuoyuyla paylaşma sorumluluğumuzu yerine getirmek üzere görüşlerimizi paylaşmak istiyoruz:

 

Gelir dağılımındaki makas her geçen gün açılmakta

Gün geçtikçe küreselleşmenin etkisiyle dünyamız benzer zulümlerin, haksızlıkların yaşandığı bir arena haline geliyor. Ülkemiz de maalesef bu kapitalist kültürü, zulmü, sömürü düzenini yaşamakta, her geçen gün gelir dağılımındaki adaletsizlik artmakta, makas açılmaktadır.

Darbeler gibi on yılda bir yaşadığımız ekonomik krizler, devasa bir işsizler ordusunun oluşmasına yol açmakta, toplumumuz tüm bu yaşadığı olumsuzlukların etkisiyle yarınlara dâir hayaller kuramamakta, ümitler besleyememektedir. Bunun yerine hızla bir cinnet toplumu haline gelmektedir.

 

Faiz sistemi yerine istihdama yönelik politikalar

İşsizler ordusunun ciddi bir şekilde azaltılamadığı şu günlerde hükûmete sesleniyoruz: Kısa vadede işverenin pirim yükü hafifletilip istihdamın önündeki engeller, âcilen kaldırılmalıdır. Orta ve uzun vadede ise faiz sistemi yerine istihdam merkezli, kapsamlı ve sürdürülebilir yeni politikalar tarafların görüşleri alınarak geliştirilmelidir.

 

Askerî ücret” değil, “insanca yaşamayı sağlayacak bir asgarî ücret

Kamuoyunda yanlış kullanılageldiği şekilde sanki devlet ve işverenin çalışana verdiği ücret, bir zorunluluğu gerektirdiği şekilde “askeri” ücret değil, bireylerin geçimlerini onurlu bir şekilde, insanca yaşamalarını sağlayacak, bunu garanti edecek asgari bir ücret limiti belirlenmelidir. Bu sebeple asgari ücret belirlenirken oransal zamlar yerine, gerçekten çalışanlara ve ailelerine rahat nefes aldıracak, insanca hayat sağlayacak bir ücret belirlenmelidir.

 

Erdemli, yeni bir işveren ahlakı

Buradan işverenlerimize de sesleniyoruz: Gelin, erdemli, yeni bir işveren ahlakını konuşalım: Kapitalist kültürün yaygınlık kazanmasıyla “Büyük balığın, küçük balığı yediği”, bir canavarın hüküm sürdüğü günümüzde, artık yeni şeyler söylemenin zamanı gelmiş hatta geçmek üzeredir. Gelin, birbirimizin kuyusunu kazıp birbirimizi engelleyeceğimize, birbirimizi batıracağımıza yeni fikirler konuşalım, yeni işbirlikleri geliştirelim.

 

Bülbülzade Vakfı olarak işverenlere diyoruz ki: İstihdam alanları açmanın yanı sıra bilinmeli ki toplumumuz, zekâtı verilmeyen malı, helal saymayan bir inanca sahip. Başta en mağdur insanlar olmak üzere inancımıza göre bir seferde bir kişiyi zengin edecek kadar yani orta ölçekte iş kuracak kadar zekâtı, sadece bir kişiye bile verebiliriz. Gelin, en son fakir, en son işsiz kalana kadar mücadelemizi çok yönlü ve karalılıkla sürdürelim.

 

Bütün bu isteklerimizi gerçekleştirdikten sonra çalışanların da görev bilincinden, iş ahlâkından, hizmet içi eğitiminden o zaman bahsedelim.

 

Tüm çalışanların 1 Mayıs Emek Günü’nü kutlar, son işsizin de iş bulduğu, çalışanların onurlu bir şekilde hayatlarını idame ettirdikleri bir ücrete sahip oldukları günlere kavuşmamızı dileriz.

 

Bülbülzade Vakfı

     Yönetim Kurulu