Ana Sayfa Kuruluşlar Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma Vakfı Bülbülzade Vakfı Teşkilatı Darbe Gündemi İle Toplandı

Bülbülzade Vakfı Teşkilatı Darbe Gündemi İle Toplandı

0
Bülbülzade Vakfı Teşkilatı Darbe Gündemi İle Toplandı

Bülbülzade Vakfı Teşkilatı darbe girişimini değerlendirmek üzere olağanüstü toplandı.

17 Temmuz Pazar Günü Bülbülzade Vakfı Eğitim ve Hizmet Merkezinde yapılan toplantıya Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, Anadolu Platformu Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Alpcan ve Hüseyin Özhazar, Bülbülzade Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri ve komisyon başkanları katıldı.

Toplantıda ülkemizin içinden geçtiği süreç değerlendirilerek 15 Temmuz Darbe girişimi sonrası değerlendirmeler ve stratejiler ele alındı.

Toplantıda şu kararlar alındı;

-Örgütlü olmanın ve örgütlü hareket etmenin ne kadar önemli olduğunun çok net bir şekilde ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Örgütlülüğümüz her düzeyde güçlendirilmelidir.

-Uzun zaman aralıklarında gerçekleşen sosyal, doğal afetler, darbe gibi kimi gelişmelerle ilgili mutlaka önceden bir çerçeve hareket planının olması gerektiği anlaşılmıştır.

-Bu süreçte bütün kamu kurumları, yerel yönetimler, STK’lar kendine düşen görevi yerine getirip birlikte hareket etmiştir. Bu gibi durumlarda STK’ların inisiyatif almalarının hayati önemi olduğu anlaşılmıştır.

-Sivil Toplum Kuruluşları arasında -sorunlar büyütülmeden- mutlaka duyarlılıkların ve ortak hareket etme zemininin sağlanması amacıyla girişimlerin devam ettirilmesi gerektiği benimsenmiştir. Kimi farklı yaklaşımların varlığı temel konularda birlikte hareket etmenin önüne geçmemelidir.

-Temel bazı İslami ve insani duyarlılıkların kamu vicdanında yer etmesi için çalışmalar yürütülmelidir. Bu konuda konferans, seminer vb. çalışmaların sürdürülmesi gerekir. Kurumlarımızla şehirlerimizde temas kurduğumuz kişilerin artırılması, şehirlerin bütün mahallelerinde bütün kesimlerine dokunarak onlarla birlikte hareket etmemizin önemi görülmüştür.

-Darbe sürecine nasıl gelindiği iyi analiz edilmelidir. Bugün yaşadıklarımızın dün de yaşanılanlardan bağımsız ortaya çıkmadığı bilinmelidir.

-Türkiye’nin bir darbe ülkesi olduğu unutulmamalıdır. Tüm yapılan darbelerin anası ise 1960 darbesidir. Bu darbe sadece o günün siyasal yönetimine karşı değil, daha çok Türkiye askeri yapısına karşı gerçekleştirilmiştir. Bu darbeyle 1952’de üye olduğumuz NATO, ülkemizde belirleyici olma vesayet oluşturma imkânını elde etmiştir.

-Oluşturulan askeri vesayet yanında, sermaye, medya, sivil bürokrasinin kontrolüyle Türkiye’nin sürekli kontrol edilebilir hale getirilmesi amaçlanmıştır. 1971, 1980, 1997, 2005, 2007, 2010, 2012, 17-25 Aralık girişimleri, Gezi eylemleri ve en son 15 Temmuz Darbesi bu darbenin tahkimine yöneliktir.

-Bu darbenin bugün başarısız olması yeni darbe senaryolarının devreye sokulmasına neden olacaktır. Bundan dolayı önümüzdeki sürecin doğru değerlendirilmesi geleceğimiz için hayati öneme haizdir.

-Yeni süreçte çalışmalarımızda, duygusal davranışlardan çok; entelektüel derinliği olan çalışmalar, ahlaki asaleti yüksek insanlar yetiştirecek çalışmalara önem vermemiz gerekmektedir.