Bülbülzade Vakfı Kurtuluş Ormanı

0
320

Gaziantep Bülbülzâde Vakfı Kurtuluş Savaşı’nda Gaziantep ve Kahramanmaraş’tan şehit düşen ecdadı yad etmek üzere bölge açısından Kurtuluş Savaşı’nda ilk silahlı çatışmaların yaşandığı Gaziantep-Kahramanmaraş il sınırında Bülbülzâde Vakfı Kurtuluş Ormanı projesini hayata geçirdi.

Gaziantep Bülbülzâde Vakfı Kurtuluş Savaşı’nda Gaziantep ve

Kahramanmaraş’tan şehit düşen ecdadı yad etmek üzere bölge

açısından Kurtuluş Savaşı’nda ilk silahlı çatışmaların yaşandığı

Gaziantep-Kahramanmaraş il sınırında Bülbülzâde Vakfı Kurtuluş

Ormanı projesini hayata geçirdi.

Toplumun tüm katmanlarına ve alanı ile ilgili her türlü sorunlarına

kurulduğu 1994 yılından beri büyük bir titizlikle eğilen Bülbülzâde Vakfı,

çevre konusunda da sorumluluklarının bilincinde… Neslin ıslahı kadar

arzın imarını da önemseyerek küresel ısınma problemi, su kaynaklarının

kullanımı sorunu ve çevre bilincinin yeni nesillere aktarılması konularını

kendisine hedef olarak belirleyen Bülbülzâde Vakfı Kurtuluş Ormanı

projesiyle aynı zamanda tarihî kişilikler olan şehitlere karşı da

sorumluluklarını yerine getirmenin bahtiyarlığını yaşamakta…

200 dönümlük arazi üzerine üç çeşit ağaç dikimine karar verilmiştir.

Yapılan toprak tahlilleri ve gerekli incelemeler sonucunda arazinin 130

dönümüne Badem Ağacı, 50 dönümüne Fıstık Çamı ve 20 dönümüne

de Kızıl Çam Ağacı dikilmesi planlanmıştır. Arazinin topografik yapısı da

dikkate alınarak projelendirilmiş ve gerekli onaylar alınmıştır. Oluşturulan

ormanlık alanın hızlı ve verimli bir şekilde bakımı için damlama sulama

sistemi ile sulanmasını sağlamak üzere sondaj çalışmaları yapılmış ve

arazide su kuyusu bu hizmet için tesis edilmiştir. Kurtuluş Ormanı’nda

2010 verilerine göre 18.000 ağaç dikilmiş durumdadır.