Bi Pirs û Mînakan Péxemberén Me (Kürtçe –Etkinliklerle Peygamberlerimiz)

0
186

Evde Karakter Eğitimi dizisinden çıkan “Etkinliklerle Peygamberlerimiz” adlı eser, Tire Kitap tarafından Kürtçe basılarak okurun istifadesine sunuldu.

Kur’an-ı Kerim, bizlere örnek olsun diye insanlığın geçmişini anlatır. Geçmişte gönderilen peygamberleri ve kavimlerinin yaşadıklarını bizlere sunar.

Bu bilgiler Kur’an-ı Kerim’de önemli bir yer tutar. Kur’an, insanlık tarihinde çok önemli bir yer tutan peygamberleri anlatarak bizim yolumuzu aydınlatır.

Allah, bizlere daha önceki toplumların yaşadıklarından dersler alıp faydalanalım diye bu kıssaları Kur’an’da anlatmıştır.

Kürtçe hazırladığımız kitapta, klasik yöntemlerle peygamberlerin hayatını anlatmak yerine, “Bu anlatılan kıssalardan bizim nasibimize ne düşer?” duyarlılığı ile hareket ettik. Mümkünse peygamberlerin, uğruna mücadele verdikleri değerleri bugüne ve yaşadığımız ortama taşımaya çalıştık.

Her hafta için konuyu tamamlayan bir nükte koyduk. Kur’an’la olan ilişkilerimizi biraz daha geliştirmek amacıyla işlediğimiz konuyla ilgili “Ayet Bulma”lar yerleştirdik. Yine farklı etkinliklerle konuyu pekiştirmeyi ve güncel hayatla ilişkilendirmeyi hedefledik.

KİTABIN KÜNYESİ