Bi Pirs û Mînakan Kitéba Mamosteyén Péşdibistané (Kürtçe – Etkinliklerle Anaokulu Eğitimci Kitabı)

0
176

“Etkinliklerle Anaokulu Eğitimci Kitabı” adlı eserin Kürtçe baskısı Tire Kitap tarafından yapıldı.

88 sayfadan oluşan “Etkinliklerle Anaokulu Eğitimci Kitabı”nda insani değerlerin çocuklara nasıl öğretileceği, konunun içeriğine uygun etkinliklerle anlatılmıştır.

Eğitimciler ve çocuklar için son derece önemli olan bu eserde, hayatın içinden seçilen konular renkli çizimler eşliğinde eğitimcilerin ve öğrencilerin istifadesine sunulmuştur.

Hemen her konu anlatımında etkinlik sistemine başvurulması konunun akılda kalması ve pekişmesi açısından oldukça ehemmiyet arzediyor.

“Evde Karakter Eğitimi” dizisinden çıkan bu tür kitapları; ahlaktan bilgiye, bilgiden hayata doğru yükselen eğitim sürecinin ilk basamağı olarak görmemiz gerekiyor.

KİTABIN KÜNYESİ