Bi Pirs û Mînakan Edeba Rabûn û Rûniştiné (Kürtçe – Etkinliklerle Adab-ı Muaşeret)

0
186

EKE Kitapları dizisinden çıkan “Etkinliklerle Adab-ı Muaşeret” isimli eserin Kürtçe baskısı Tire Yayınları tarafından yapıldı.

Edeb (çoğulu âdâb) bireysel ve sosyal hayatta akıllılık, usluluk, tavır ve davranış güzelliği, hoşluğudur. Muaşeret ise, bir arada yaşama, güzel geçinme, görgülü davranma; insanlara, akl-ı selimin hoş gördüğü, dinimizin de onayladığı tarzda davranma olarak tanımlanabilir.

Âdab-ı Muaşeret, genelde ailede anne ve baba, eğitim kurumlarında ise, seçkin eğitimciler tarafından verilen iyi bir insani eğitim ve öğretim yoluyla elde edilir; özellikle de ahlaken seçkin olan örnek insanlardan görülerek kazanılır.

“Görgü Kuralları” olarak da bilinen âdab-ı muaşeret, insanı, toplum hayatında görgü ve nezaket açısından hata yapmaktan ve utandırıp yüz kızartıcı davranışlardan korur.

Dinimize göre âdabın kaynağı Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimizin uygulamalarıdır. Âdab’ın gayesi, insanları, Allah’ın hoşnut olup seveceği bir edeple süslemektir.

Çok sayıda renkli çizim, etkinlik, bulmaca, bilmece, kıssa, hikaye, boşluk doldurma ve testlerden oluşan “Etkinliklerle Adab-ı Muaşeret (Görgü Kuralları)” kitabı toplamda 128 sayfadan oluşmaktadır ve tamamı renkli basılmıştır.

KİTABIN KÜNYESİ