Balkanlar'dan çekilişimizin 100. yılı

0
180

Biz, Edirne’den, Hakkâri’den, Kars’tan sonrasına yabancılaşmış bir nesiliz. Hâlbuki çok değil, yüz yıl önce bugünün sınırlarının ötesi olan bu memleketler için ölüm-kalım mücadelesi veriyorduk.

Dedemizin dedesinin ya da babasının gözünde bu şehirler İzmir’den, Diyarbakır’dan, Ankara’dan farksızdı belki de. Ve hatta dedemizin kendisinin bu şehirlerden birinde doğmuş olması da hiç uzak bir ihtimal değil. Zira yüz yıl öncesinde on üç buçuk milyon olan imparatorluk nüfusunun beş buçuk milyonu içe doğru göç etmişti.

Yüzüncü yılı olması vesilesiyle bu ayki Yuvarlak Masa Toplantısı’nda Balkan Savaşları’nı konuştuk. Konuklarımız, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu, Araştırmacı-Yazar Müfid Yüksel ve Dünya Bülteni Tarih Dosyası Editörü İbrahim Tığlı.

Balkan Savaşlarıyla, Osmanlı’nın Avrupa’daki varlığına son verilirken Avrupa’da yaşayan Müslüman nüfusu katliam, sürgün ve sosyal, siyasal baskıları içeren bir belirsizlik bekliyordu. Diğer taraftan bu savaşların ardından Osmanlı yönetiminde köklü değişikler meydana gelmiş, İttihat ve Terakki Fırkası devlete tam olarak hükümet etmeye başlamıştı. Peki, Osmanlı Devleti, kendi bünyesinden kopan küçük devletler karşısında neden yenilmişti? Bu devletleri, Osmanlı Devleti’nin karşısına dikilmeye götüren süreçte hangi siyasal ve ideolojik gelişmeler yaşanmıştı? Savaş sonrasında Osmanlı tarafında ve Osmanlı bakiyesi Balkan devletlerinde meydana gelen siyasal, sosyal gelişmeleri nasıl anlamalıyız? Bugün Balkanlar’daki Müslüman toplumların durumlarının iyileşmesi için hangi adımlar atılmalıdır?

Bunlar ve bunlar gibi diğer soruları yönelttiğimiz toplantıya Nedim Emin, Ömer Aymalı ve Nazif Koca da sorularıyla katkıda bulundular. Konuşmacılarımızın her biri meselenin farklı boyutlarına ışık tutan kapsamlı açıklamalarda bulundular. Bu toplantının, toplumları kendi tarihinden, özünden, kimliğinden koparan süreçlerin açtığı yaraların tamiri için atılacak adımlar bağlamında bir katkı olması hepimizin ortak dileği.

Aynur Erdoğan-DÜBAM- Dünya Bülteni

Toplantı ve Raporun Tam Metni