Ana Sayfa Kuruluşlar Hanımeli Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Asr-ı Saadet Gençliği ve Günümüz Gençliği

Asr-ı Saadet Gençliği ve Günümüz Gençliği

0
Asr-ı Saadet Gençliği ve Günümüz Gençliği

Hanımeli Derneğinin Düzenlediği ‘’Asr-ı Saadet gençliği ve günümüz gençliği’’ paneli 25 Aralık Pazar günü Malatya İl Müftülüğü Konferans salonunda gerçekleştirildi.

Toplumlar gelecekleri ve gençleri ile ilgilenmezlerse, üzüntü ve inkırazları yakındır.” KONFÜÇYÜS

Gençlerimiz geleceğimizdir. Zehirle sulanan fidan büyüyüp boy veremez,  bir çınar olamaz. Bu günün fidanlarını iman değerleri ile sularsak sapasağlam bir geleceği bizden sonraki nesillere bırakmış olacağız. Öyle bir nesil bırakacağız ki bu nesil yeryüzünün imarına adanmış bir nesil olacak. Necip Fazılın deyimi ile “Zifiri karanlıkta ak süt içinde ak bir kılı çekip çıkaracak bir gençlik.’’iyiliği-kötülükten, doğruyu-yanlıştan ayıracak ve adeta sahabe iklimini yeniden estirecek bir nesil…

İnsanlığa güzel bir armağan bırakmak isteyenler inanç değerlerini içselleştirmiş bu gençliğin yetişmesinde pay almalıdırlar. Biz taze fidanlarımızın boy verip çınar gibi kökleri sağlam, dallarının geleceğe uzanması için varız. Onların dirilişi, dünya ve ahiret hayatlarının güzelleşmesi, arzuladığımız, amaçladığımız kutsal bir görevdir. Biliyoruz ki insan düşünsel anlamda en verimli dönemine gençlik yıllarında sahiptir. Düşünsel zenginlik eğer olumlu ve güzel olana kanalize edilirse insanlığın faydasına bir çok güzellik ortaya çıkacaktır. Biz gençlerimizde var olan düşünsel gücün ortaya çıkması ve gençlerimizin tecrübe ile kemal merdivenlerini adımlayarak insani olgunluğun en üst düzeyine çıkmaları için Gençlik Kürsüsü adlı bir proje başlattık. Bu çalışmada gençlerimiz konuşsun istedik. Güncel konulardan, kronik sorunlardan, gençliğin nefesine muhtaç meseleler üzerinden, önü alınamayan hızlı bir yozlaşma içerisinde gençlerin bakışını görmek istedik. Aynı zamanda onlarında araştırma, sorgulama, sentezleme ve bir sonuca bağlama yeteneklerinin gelişmesini hedefledik. Doğruyu yanlıştan ayırt edecek, doğru bilgiyi elde etme noktasında ‘’emekle elde edilen bilgiyi’’ öğrenmelerini arzuladık.

İlk çalışmamız panel formatında yapıldı. Konusu ‘’Asr-ı Saadet gençliği ve günümüz gençliği’’ olan panel 25 Aralık Pazar günü Malatya İl Müftülüğü Konferans salonunda gerçekleştirildi.

İlahiyat fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi Zeynep Ak  ‘’Gençlik Dönemi ve Özellikleri’’ üzerine konuştu.’’gençlik döneminin çok verimli bir dönem olduğu, bu verimliliğin İslam değerleri doğrultusunda kullanılmaması için bir takım güçlerin çaba harcadıklarına değindi. Gençliğimizin kökleri alınan, inanç değerlerinden yoksun bırakılmış, 14 asırdan beri var olan İslam kültüründen uzaklaştırılarak hafızasızlaştırıldığı üzerinde durdu.

Sosyoloji 3.sınıf öğrencisi Buket Şahin ‘’Modernizmin Gençlik üzerindeki Etkileri’’ile ilgili konuşurken televizyon, internet ve facebook bağımlılığının, gençlerdeki potansiyeli erittiği, yıkımlara sebep olduğunu söyledi. Modern yaşamın dayattığı sistem ile gençliğin kendi değerlerinden uzaklaştırılarak yeni bir kültürün ve yaşam biçiminin empoze edildiğini vurguladı.

İlahiyat fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi Büşra Gümüş ‘’Asrı Saadette Gençlik’’ başlığı ile sunumunda Asr-ı saadet gençliği ile günümüz gençliği arasında karşılaştırma yaptı. Asr-ı saadet gençliğinin beslendiği kaynağın vahiy olduğunu, Peygamber terbiyesi ile yetiştiklerini vurgularken günümüz gençliğinin ise kendilerine yol aydınlığı olacak kaynaklar vahiy ve sünnet iken gençlerin bunlardan uzaklaşarak modern unsurların etkisinde kalarak başka yerlerde aradığını söyledi.

Son olarak tüm bu olumsuzluklar karşısında ‘’İdeal genç nasıl olmalı’’ başlığı altında çözüm yollarını İlahiyat Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Sümeyra Yaşa şöyle açıkladı; ‘’Gençlerin İslam’ı omuzlarken kendilerinde şu vasıfları bulundurmaları gerekir; ibadetlerine önem vermeli, ahlaklı ve eğitimli olmaları gerekir. Fıkıh, tefsir, tarih, medeniyet hususunda birikimli ve sorumluluk sahibi olmalıdırlar. Gençlerden umut kesilmemeli bu gün dünyanın bir çok yerinde Arap baharı ile yenilikler gençlerin eliyle gerçekleşiyor. Onlardaki potansiyel güç konjoktürün değişiminde, toplumların dönüşümünde büyük rol oynuyor.’’

İlköğretim Matematik öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Özge Çil  moderatörlüğünde gerçekleşen panel de ayrıca öğrencilerimizden Meleknur Koçyiğit ‘’Tarihe not’’ adlı şiiri seslendirdi. Şiir katılımcılarda duygusal anlar yaşattı.