AÖB Van Bölge Kampı Gerçekleştirildi

0
277

Anadolu Öğrenci Birliği’nin “Bilgi, Birliktelik, Erdem” üst başlıklı Van Bölge Kampı 23-24 Mart 2019 tarihlerinde Van’da gerçekleştirildi.

Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan ve Van illerinden öğrencilerin katılım sağladığı Anadolu Öğrenci Birliği Van Bölge Kampı’nın ilk gününe Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliği yaptı.

Kampın 1. günü Hafız Muhammed Furkan Altıok’un Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından AÖB Kars Üniversite başkanı Emrullah Turan, AÖB Hakkari Üniversite başkanı Agit Kaçar, AÖB Iğdır Üniversite başkanı Emrah Çalışkan, AÖB Ardahan üniversite başkanı Aydın Özgökçe, AÖB Bitlis temsilciliğinden Cihat Örün, AÖB Van Üniversite başkanı Hüseyin Boz, Gökkuşağı Derneği Yönetim Kurulu başkanı Burhan İçgüleç ve Anadolu Öğrenci Birliği Bölge sorumlusu Nurullah Çevik birer selamlama konuşması yaptı.

Selamlama konuşmalarından sonra Anadolu Öğrenci Birliği Genel Başkanı Mesut Çaça Yeni Zelanda’daki menfur saldırıyı tel’in ederek katliamda şehit olan Davut Nebi’nin “Hello Brather” sözleriyle konuşmasına başladı. Başkan Çaça, “Dünya insanları ortak iyi ve ortak akıl etrafında elbet bir gün beraberce hareket edecektir. Bizim gibi gençlik hareketleri iyiliği örgütlemek ve insanların vicdanını harekete geçirmek gibi ulvi bir görevi üstleniyor. Bu yüzden kampüsler bizim evimiz, ocağımız, mektebimizdir” dedi.

Selamlama konuşmalarının ardından 2 oturum, atölye çalışmaları ve 1 hasbihal gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrencisi Mustafa Aydın’ın yaptığı I. Oturumda Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ayhan Ercüment, “Yerlilik ve Özgünlük Meselemiz” konulu bir konuşma yaptı. Ercüment konuşmasında: “Yabancılaşmaya karşı tepki olan ‘yerlilik’ tarihsel ve toplumsal harekete karşı bir temizlik ve aynı zamanda kendini farklı kılma anlayışıdır” dedi.

“Sivillik ve Kuşatıcılık Meselemiz” başlıklı bir sunum yapan Muş Lale-Der Başkanı İrfan Ay ise: “Kelimelerin anlamını yitirdiği, kavramların anlam kaymasına uğradığı Mekke’nin oligarşi sisteminde; vahiy, getirdiği yeni kelime ve kavramlarla cahiliyenin karanlık toplumuna ışık tutmuştur” dedi.

Moderatörlüğünü Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencisi Hüseyin Boz’un yaptığı II. Oturumda ise Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mirpenç Akşit ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Tatar birer sunum gerçekleştirdi.

“Doğu ve Batı İlişkileri Çerçevesinde Medeniyet Kavramının Analizi” konulu konuşmasında Dr. Mirpenç Akşit: “Batı İslam’dan aldığı ‘medeniyet’ kavramını zamanla sömürgeciliğin bir aracı olarak kullanmaya başlamıştır ve bu kavramı kendine saklayıp kendisinden olmayana yaşama hakkı tanımlamıştır” ifadelerine yer verdi.

“Dijital Dünya ve Kitle İletişim Araçları Kıskacında Gençlik” konulu sunumunda Dr. Mustafa Tatar: “İnsan sosyal bir varlıktır. İnsanın insanca edinimler elde etmek ve insani özellikler kazanmak için insani etkiletişime geçmesi yani sosyalleşmesi gerekir. Bu noktada kitle ileti araçlarına, dijital medya araçlarına, telefona, tablete, televizyona bağımlılık insanı insan yapan etkenlerden uzaklaştırır” dedi.

2. oturumun ardından tüm katılımcılar küçük çalışma gruplarına bölünerek atölye çalışması gerçekleştirdi. Çalışmada katılımcılar ile “davet ve tebliğ, ders halkaları, makale okumaları, kitap tahlilleri, sosyal ve kültürel faaliyetler, kampüs faaliyetleri ve öğrenci toplulukları” konuları konuşuldu.

Atölye çalışmalarının ardından Tarihçi Yazar Hüseyin Özhazar tarafından “Muhasebe ve İnşa” konulu hasbihal gerçekleştirildi. Özhazar, “İslam dünyasının en büyük eksiklerinden biri nitelikli insan sorunudur. Müslümanların bu anlamda, Hz. Peygamber’in: ‘Allah’ım! İki Ömer’den biriyle bu dini güçlendir!’ duasıyla yola çıkıp yeni Ömerler, yeni nitelikli insanlar araması gerekli” şeklinde konuştu.

Hasbihalin ardından kampın birinci günü tamamlandı.

Bölge Kampı’nın ikinci günü Moderatörlüğünü Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrencisi Adem Begeçaslan’ın yaptığı 3. oturumla başladı. 3. Oturumda Eğitimci Fırat Kıranşal “İslam Dünyasının Siyasi ve Kültürel Durumu” başlıklı bir sunum yaparak: “Batı kendisini kilisenin baskıcı yönetiminden kurtarıp pozitivizme, determinizme yöneldiğinden bu yana uygarlık söylemi altında sömürgecilik mantığıyla hareket etmiştir. ‘Bunu hiç unutma evlat, batı hiçbir zaman uygar değildir’ (Aliya izzetbegoviç)”.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Yunus Kaplan da “Müslümanların Entelektüel Alanda Çölleşmesi” başlıklı bir sunum yaparak şunları dile getirdi: “Entelektüel; varlıkla, eşyayla kurulan temasın içselleştirilmesi neticesinde üreten, bilen, bilerek düşünen demektir. Fransızcadan bize geçen bu kelimenin bizdeki karşılığı münevver, aydındır. Günümüzde Müslümanlar entelektüel olma yolunda kavram ve hakikatleri, üretilen bilgileri bilimsel olarak ifade etmeli, düşünce dünyamızı oluşturan aydınları tanıyıp sahip çıkmalı.”

Son olarak AÖB Van Temsilciliğinden Esma Benek sonuç bildirgesini okudu.

Toplu olarak çekilen hatıra fotoğrafı ile kamp son buldu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.