AÖB Kaynaşma Kampı Yaptı

0
188

Anadolu Öğrenci Birliği Adana Temsilciliği hafta sonu Çamlıyayla Yaylası’nda yeni öğrencilerle kaynaşma kampı gerçekleştirdi.

Anadolu Öğrenci Birliği Adana Temsilciliği, yeni öğrencilerin katılımıyla hafta sonu Çamlıyayla Yaylası’nda kaynaşma kampı yaptı.

Kampta AÖB Adana sorumlusu Yakup Kölay “İmtihan ve Sorumluluklarımız” başlıklı bir konuşma yaptı. Kölay, şahsiyet, sorumluluk ve aidiyet kavramları üzerinde durarak bu kavramları içselleştirmiş gençlere çok ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Kampın ilk gününün akşamında “Zaman Bilinci ve Üniversitede Zamana Yenik Düşmemek” başlıklı bir sunum yapan Hasan Aras; “23 yıllık İslami esaslar, Peygamberimizin 40 yıllık insani vasıflarının üzerine bina edilmiştir. Şahsiyetli insan girdiği kabın şeklini almaz, girdiği kaba şekil verir. Karakter bir anda oluşmaz, uzunca bir süreç gerekir. Bir nakkaşın nakışı işlediği gibi, ilmek ilmek… ‘Kitap nedir, iman nedir bilmezdin’ ifadesinde Allah Rasulü ‘el-emin’di. ‘Kitap nedir, iman nedir’i bilenler olarak ‘biz’ ne durumdayız?” şeklinde konuştu.

Kampın ikinci gününün ilk konuşmasını ise Nihat Aydoğmuş yaptı. Aydoğmuş, “Akıl ve Tefekkür” başlıklı konuşmasında özetle şu konulara değindi:

“Gazali’nin ifadesiyle ‘vahiy-akıl’ ilişkisi ‘ışık-göz’ ilişkisine benzer. Vahiy ışık ise, akıl da o ışıkla yolunu gören gözdür. Kavramlar zihin dünyamızın haritaları, onlarla düşünür onlarla hayatı şekillendiririz. Medeniyetlerin temelleri, ürettikleri kavramlar ile atılır. ‘Nasıl’ düşünmeliyim sorusunun cevabını akıl, ‘nasıl’ yaşamalıyım sorusunun cevabını ‘ahlak’ verir. İslam, insana verilen akıl melekesinin vasat bir düzlemde kullanılmasını ister. Aklın vasatı hikmettir.

Tefekkür, fikir ameliyesidir, hakikate ulaşma yolculuğudur. Hakikat sadece aklın ve dilin imkânlarıyla ifade edilemeyecek kadar engin ve geniştir. Gerçek tefekkür bizleri köklerimize götürür, yani özümüze, yani fıtratımıza… Tefekkürün kendisi bir yoldur, o yola ancak yolda kalarak tabi oluruz. Kur’an’ın bu bağlamda önümüze koyduğu dört terim; tezekkür, tefekkür, tedebbür ve teyakkuzdur. Vahyi akıldan gayrı düşünemeyiz. Çünkü Kur’an’ın birçok yerinde akletmeye atıflar vardır.”

Son oturumda yapılan değerlendirmelerle kamp sona erdi.