Anadolu Platformu'ndan Vuslat TV Ziyareti

0
203

Hİzmet İçi Eğitim Seminerleri kapsamında Malatya’ya giden Anadolu Platformu Temsilcileri Malatya Vuslat Televizyonunu ziyaret ettiler.

              Anadolu Platformu Koordinasyon Kurulu Başkanı Turgay ALDEMİR,  Anadolu Platformu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ramazan KAYAN,  Anadolu Platformu Yürütme Kurulu üyesi Mehmet ALPCAN ve Meşale Derneği Başkanı Tamer ÇALHAN ve beraberindekiler 31 Ocak 2012 Salı saat 08.30 da Vuslat TV’yi yerinde ziyaret ettiler. Ziyarette Vuslat TV Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ahmet İLHAN, Yönetim Kurulu Üyeleri Nazım AKKAYA, Dr. Mustafa HANLI, Hüseyin KALAN hazır bulundular.

Vuslat TV yönetim kurulu başkanı Hacı Ahmet İLHAN sabah kahvaltısı ikramında bulundu.

Kahvaltı sonrası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ahmet İLHAN;   Vuslat TV kurulurken nelerin amaçlandığına yönelik olarak açıklamalarda bulundu. Karşılaşılan zorluklara yönelik olarak hangi stratejilerin izleneceğine ilişkin planlamalarını Anadolu Platformu Temsilcileri ile paylaştı.

Anadolu Platformu Koordinasyon Kurulu Başkanı Turgay ALDEMİR; “değişen zaman ve çağın imkân ve olanaklarını görmezden gelmenin mümkün olmadığını, propaganda aracı olarak kitle iletişim araçları arasında en güçlü olanın televizyon olduğunu ve toplumları, kitleleri yönlendirmede emperyalistler tarafından kullanılan en temel araç olduğunu belirterek Müslüman dünyanın da bu aracı görmezden gelerek veya yok sayarak varabileceği bir aşamanın olmadığını vurguladı.”  Ayrıca Sayın ALDEMİR; “âlemin boşluk kabul etmeyeceğini bir alanın boş bırakılması halinde boş bırakılan alanın bir başkası tarafından doldurulacağını dolayısıyla kitle iletişim araçları alanının da müslümanca yaşama hassasiyetine sahip kişi, kurum, kuruluşlarca doldurulması gerekmektedir.” Dedi

Anadolu Platformu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ramazan KAYAN; Malatya Vuslat TV’nin hem ilimizdeki insanlara, Türkiye’deki insanlara müslümanca bir hassasiyet kazandırma hususunda Allah’ın bir lütfü bir imkânı olduğunu belirterek bu lütuf ve imkânın değerlendirilmesi gerekliliği üzerinde durdu. Bu lütuf ve imkânın değerlendirilmemesi halinde bunun heba olacağını ve bu heba olan imkânın hesabının ahrette verilmesinin zor olacağını belirtti.

Daha sonra Anadolu Platformu ile Malatya Vuslat TV arasında ortak olarak yürütülebilecek çalışmalara yönelik fikir teatisi ve imkânları üzerine konuşmalar ve görüşmeler gerçekleştirildi.