Anadolu Platformu YİK Üyesi İbrahim Bahar

0
249

Sizin gözlerinizde umut olma aşkını görüyorum

“Niçin buraya geldik, bu birlikteliğimizi bu çalışmalarımızı bu durumları birbirimizle paylaşmak, birbirimize destek olmak, yol göstermek, motive etmek amacıyla bir araya geldik. Bence bu, kutlu bir araya geliştir.

1980’de her şey bir düdükle tarumar oldu. Herkes kendi kabuğuna çekildi. Bir avuç genç “Biz oturamayız, biz duramayız, bizim sorumluluğumuz var, insanlık ve müminler bizden yol göstericilik bekliyor.” azmi, aşkı ve kararlılığıyla, tekrar başka bir platformda kimlik arayışı içerisinde yola çıkıyorlardı. (…) O dönemin gençlerinde aşk vardı, heyecan vardı, ben onun için aşka, heyecana, hareketli olmaya daha fazla önem veriyorum. Ben yine o günün heyecanını yaşıyorum.

Sizin gözlerinizde umut olma aşkını görüyorum, umut olma duygusunu görüyorum, umut olma azmi ve çalışkanlığını görüyorum. Onun için gerçekten heyecanlıyım, bu heyecanımla birlikte de Allah’ıma hamd ediyorum…”