Anadolu Platformu Yeni Dönem Müzakere Toplantısı Yapıldı

0
473

Anadolu Platformu yeni dönem müzakere toplantısı, çok sayıda dernek ve vakıf başkanının katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Kuruluşu itibariyle ülke sathında eğitim, kültür, sanat, gençlik ve yardım organizasyonları yaparak geniş kitlelere ufuk çizen Anadolu Platformu’nun, yeni dönem vizyon ve prensiplerini ortak akılla belirlemek, çalışma sistematiğinin aktif işleyişinin sağlanmasına geniş tabanlı katkı bulmak ve karşılıklı fikir alışverişi yaparak faaliyet ölçeğini daha ileri düzeye taşımak amacıyla düzenlediği yeni dönem (4. evre) müzakere toplantıları video konferans yöntemiyle devam ediyor.

24 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilen müzakere ve genişletilmiş istişare toplantısına Anadolu Platformu İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir ve Teşkilat Başkanı Gazi Kılıçparlar başta olmak üzere Anadolu Platformu bölge sorumluları, üye dernek ve vakıf başkanları ile il ve ilçelerden temsilciler düzeyinde çok sayıda katılım oldu. Ağırlıklı olarak gelinen süreçte Anadolu Platformu’nun ulusal ve uluslararası ölçekte belirlediği toplumsal dönüşüm hedefinin sürdüğü ve bu çerçevede hayata geçirilen projelerin hız kesmeden ve güncellenerek devam etmesinin gerekliliğinin vurgulandığı toplantı karşılıklı fikir alışverişi ile sürdü.

Açılışını Anadolu Platformu Teşkilat Başkanı Gazi Kılıçparlar’ın yaptığı toplantı, İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir’in konuşmaları ile devam etti. Konuşmasında haziruna Anadolu Platformu olarak hedefleri, öncelikleri ve yeni dönem teşkilatlanma biçimleri hakkında bilgi veren Aldemir, çalışmalarının özelde İslam dünyasının, genelde ise tüm insanlığın sorunlarına çözüm önerileri sunduğunun altını çizdi.

“Yeni ihtiyaç alanlarına yeni bir dil, yeni bir vizyon ve yeni çözüm önerileri ile söz söyleyebiliriz”

Anadolu Platformu olarak kuruluşlarından itibaren işleyiş süreçlerini dönemler olarak belirlediklerini söyleyen Aldemir, “Türkiye’deki İslami mücadelenin 1980 öncesi “Uyanış”, 1980-2000 yılları arası “Bilgiye Dayalı İman Hareketi”, ve 2000 ve sonrası için “Değer Merkezli Kurumsallaşma” olarak isimlendirildiği yürüyüş süreçleri artık yeni bir evreye girmiştir ve bizler de yolumuzu birlikte çizeceğimiz bu sürece hep beraber şahitlik etmekle beraber katkı sunuyoruz” dedi. Yaptıkları saha çalışmaları, çalıştaylar ve taramalarla tüm dünya örneklerini inceleyip adeta damıtarak bir sivil toplum örneği ortaya koyduklarını ifade eden Turgay Aldemir, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “sivil toplum alanında hayata geçirdiğimiz faaliyet ve projeler akademik dünyada araştırmalara konu oluyor, İslam tarihindeki hadiseler ve tecrübeler göz önüne alınarak yapımızı inşa ettik, toplumsal değişim ve dönüşüm hedeflerimizi korumakla beraber yürüyüşümüze hız kazandırmalıyız, amaç edindiklerimiz zamanla oldu ama yeni ihtiyaç alanlarımız da doğdu, yeni ihtiyaç alanlarına yeni bir dil, yeni bir vizyon ve yeni çözüm önerileri ile söz söyleyebiliriz, ihtiyaçlarımızı kuşatacak kavramsal bir çerçeveye ihtiyaç var, küçülerek büyümenin avantajlarını kullanabilmeliyiz, Dönemsel/evreleşerek çalışma biçimi Hz. Peygamber döneminde de vardı, yapılacak her faaliyetimizde sosyal faydayı gözetmeliyiz.”

Katılımcılara tarihi, kültürü ve inancıyla yeni bir evreyi tahayyül ettiklerini aktaran Aldemir, her konuda olduğu gibi sivil toplum alanında da durağanlığa yer olmadığını ve uzun süredir yeni çalışma alanlarını öncelemek adına tartıştıkları 4. dönemin somut hale gelme sürecinin devam ettiğini söyledi.

“Tanık olduğumuz ihtiyaçları kavrayacak, bunlara yeni çözümler üretecek bir kavramsal çerçeveye ihtiyaç var”

Aldemir’in konuşması sonrasında karşılıklı müzakereye geçildi ve katılımcılar geçiş süreci yaşanan yeni dönem hakkında fikir, görüş, öneri ve öz eleştirilerini sırasıyla söz alarak dile getirdiler. Moderatörlüğünü AP Teşkilat Başkanı Gazi Kılıçparlar’ın yaptığı çevrim içi toplantı, her bir kurum temsilcisinin kendi yönetimlerinin de fikirlerini barındıran beyanları ile devam etti. Uzun süren müzakerelerin akabinde son olarak söz alan Turgay Aldemir, gerçekleştirdikleri toplantının tarihi bir misyon olduğunu vurgulayıp her bir katkı için tüm katılımcılara teşekkür ederek sözlerine şöyle devam etti: “teşkilat birimlerimizle birlikte tüm icrai birimlerimiz de yeni dönem hedef ve vizyonu doğrultusunda istişarelerde bulunmaktalar, bu çalışmalar genel merkezimizde birleştirilerek yaygınlaştırılacak ve fikir birliğiyle hayata geçirilecek, yeni ihtiyaçlar, performansa dayalı ve proje merkezli ölçme, değerlendirme, teşkilatlanma, dil, etkinlik ve ihtiyaç alanları konulu alan atölyelerimiz olacak, özellikle gençlerin de bulunduğu atölyelerde birkaç kuşak bir arada bu konuları müzakere edeceğiz.”

Anadolu Platformu’nun şu anki müktesebatıyla dahi birkaç dönem daha yol alacak bir donanım ve altyapıya sahip olduğunu fakat dünyanın aktığı ve insanlığın kendilerini çağırdığı şartları göz önünde bulunduklarında yeniliklerin kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu paylaşan başkan Aldemir, “dünyanın birçok yerindeki değişim-dönüşümler dış müdahalelerle olmuştur, gelecekteki olmamız gereken yere dış müdahalelerle değil kendi iç istişarelerimizle ulaşmamız daha sağlıklı olacaktır, Anadolu Platformu da 28 Şubat süreci sonrası ortaya çıkan muhakeme ve muhasebelerle kendi ihtiyaç alanlarıyla ortaya çıkmış bir teşkilatlanma formudur ve bu süreç devam etmektedir ancak biz geleceğin dünyasında mevcut konumumuzdan öte bir hedef tasavvur ediyoruz, tanık olduğumuz ihtiyaçları kavrayacak, bunlara yeni çözümler üretecek bir kavramsal çerçeveye ihtiyaç var, Allah bizleri yeryüzüne umut olarak, insanların dayanak noktası olarak ve insanlığın mahrumiyetlerini özgürlüğe ulaştırmak için seçip Müslüman kılarak bir araya getirdiyse artık her an bu engelleri kaldırmak için yeni nesil örgütlenmemizi tamamlayıp yolumuza devam etmeliyiz, bu çabanın hiçbir dış baskı olmadan irfan ehli insanların kendi içlerinden gördükleri ihtiyaçla yeni bir evreye geçiyor olması oldukça kıymetlidir, bu çaba sözümüzü ve pratiklerimizi yaşatma ve örgütlü mücadelede alan açma açısından İslam dünyasına örneklik teşkil ediyor” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Müzakere toplantıları, 22 – 23 Mayıs 2021 tarihlerinde Türkiye genelindeki il ve ilçelerden temsilci düzeyinde katılımlarla gerçekleştirilecek çalıştayla son bularak; kurumsallaşma adına gerekli çalışmalara hız verilecek.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.