Anadolu Platformu Van Bölgesi 7. Öğretmen Sempozyumu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

0
200

ANADOLU PLATFORMU VAN BÖLGESİ 7. ÖĞRETMEN SEMPOZYUMU

(10-11 Mayıs 2014- VAN)

 

SONUÇ BİLDİRGESİ

1-Müslümanların en temel problemlerinden biri parçalanmışlık halidir. Müslümanların geleceği aralarında oluşturacakları ortak akıl ve ortak eylemselliğe bağlıdır.

2- Müslümanların öncelikle doğru bir din algısı oluşturup seküler anlayışlardan arınması gerekir,

3-Bir dini değerli kılan getirdiği yasalar kadar onu doğru uygulayanlardır.

4-Müslüman birey önemli olanı bilen öncelikli olanı ötelemeyendir. öncelikli olanlarımızı sıraladığımızda önemli olanımız din olmalıdır.

5- Müslüman istikameti doğru olandır. İstikameti doğru olmayanın varacağı son doğru olmayacaktır.

6- Eğitim insanlıkla birlikte başlayan bir olgudur. İslam, eğitimi ve ilmi merkeze alan bir medeniyettir. Bu merkezin kaynağını Kuran oluşturur.

7-Batıdan alınan eğitimin özünde seküler anlayış olduğundan insanların zihin ve gönül dünyalarına dokunamadığı için eğitim bir yönü hep eksik kalmıştır.

8-Türkiye yeni eğitim paradigmasını oluştururken kendi değerleriyle barışık, seküler anlayışın ötesinde, dinini bilen, dindarlığına sahip çıkan bireyleri yetiştirebilecek bir paradigma oluşturmalıdır.

9-En büyük eğitimci Allah’tır. Kuranda geçen Rabb kavramı bunu ifade eden en somut delildir.

10-Vahiy insandaki sapma ve bozulmayı onarır. Vahiy insana insanlığını öğretirken, insanın hem aklını hem de kalbini muhatap olarak alır.

11-Eğitimde adalet, ölçü ve dengeyi sağlayan en önemli husus istikamettir. İstikametin doğru verilmesi gönül eğitimine bağlıdır.

12- Bilgiyi doğru sunmak adaletin gereğidir.

13- Bilgi delile dayandırıldığında anlamlı olur.

14-İnsan özü itibariyle iyidir. Zaman ve çevre koşulları bireyin iyi kalmasında yada bozulmasında başlıca etkendir.

15-Ahlaksızlık toplumlarda ekonomik sosyal ve siyasal gibi birçok alanda kendini gösterebilir.

16- Müslümanların asıl görevi yeryüzünün imarı ve neslin ıslahı olmalıdır.

17-Toplumlarda zamanla siyasi alanda evrilmeler söz konusu olabilir asıl tehlike bu evrilmenin yanında ahlaki kayışın olmasıdır.Geçmişten günümüze gerçekleşen evrilme sürecinde toplumsal kalitenin artıp artmadığına bakmak lazım. farkındalığımızı koruduğumuz sürece yanlışta olmamız söz konusu olmaz.

18-Müslümanın siyaseti, İslam’ın gelişmesi için olmalıdır. Müslümanlar siyasi alanda birtakım kişisel yada cemaatsel hesabilik içerisinde olamazlar.

19- Yeni Türkiye oluşturulurken öncelikle kendi aramızda kardeşliğimizi pekiştirmemiz lazım. Bu anlamda birbirimizi önemli kılmak zorundayız.

20-Kişilik oluşumunda aile ve kurumlar etkili olur. Aile oluşumunda İslami kriterler dikkate alınmadığında sonraki süreç de sorunlu devam eder.

21-İslami toplumun temeli ailedeki din eğitimi ile başlar.

22- Bireylerde kişilik oluşumu yedi yaşına kadar büyük oranda tamamlansa da bireyin ahlaki gelişimi sonraki süreçte devam eder.

23-Kişilik oluşumunda Allah tasvirini doğru vermediğimizde gelecekteki Allah algısı yanlış olur. Allah kavramı gelişim evresinde doğru vermek gerekir.

24- Kişilik oluşumunda en büyük rol Anne-Baba ve eğitmenindir.