Anadolu Platformu Van Bölgesi 4. Eğitim Semozyumu

0
189

Erciş Başak-Der’in ev sahipliğini üstlendiği, Anadolu Platformu Van Bölgesi 4. Eğitim Sempozyumu Erciş’te yapıldı.

Bu yılki sempozyumda üst başlık olarak ‘’Toplumsal Dönüşüm Sürecinde Öğretmen’ konusu tartışıldı. Alt başlıklar ise ‘’Toplumsal Dönüşüm Sürecinde Öğretmenin Rolü’’, ‘’Toplumsal Dönüşüm Sürecinde Din ve Üslup’’, ‘’Toplumsal Dönüşüm Sürecine Bilişim Araçlarının Etkisi’’ olarak sunuldu.

Sempozyumda tartışılan konuların sonucunda aşağıda belirtilen sonuç bildirisi yayınlandı.

 

 

ANADOLU PLATFORMU

VAN BÖLGESİ 4.EĞİTİM SEMOZYUMU

 

TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE ÖĞRETMEN

 

SONUÇ BİLDİRGESİ

 

1-Toplumsal dönüşüm sürecinde Kuran kılavuzumuzdur.

2-Toplusal dönüşümler kaçınılmazdır.

3-Toplumsal dönüşüm sürecinde eğitim ve öğretmen önemli etkenlerdendir.

4-Müslüman öğretmen toplumsal değişim sürecinde kuran kılavuzluğunda toplumu dönüştürmeye çalışan ve topluma hakkı sunan kişidir.

5-Toplumsal dönüşümde Resulullah ve sahabe bizler için örnektirler.

6-Müslüman öğretmen toplumsal dönüşüm sürecinde kişiliği ile örnek olmalı ve davetçi kimliği ile öne çıkmalıdır.

7-Toplumu dönüştürmenin yolu, çocuk ve gençleri dönüştürmek ile başlar. Çocuk ve gençlerin dönüşümünü öncelemek gerekmektedir. Bu konuda öğretmenlere büyük görevler düşmektedir.

8-Toplumsal dönüşüm süreçlerinin tarihsel örnekleri öğretmenler tarafından incelenmeli ve dersler çıkarılmalıdır.

9-Toplumsal dönüşüm sürecinde Müslüman öğretmenlerin organizeli ve birlikte hareket etmesi dönüşümün sağlıklı gerçekleşmesinde önemlidir.

10-Toplumsal dönüşüm sürecini gerçekleşmesi, sorumluluk sahibi her öğretmenin görevidir.

11-Öğretmen uyan değil, uyumlu kişidir.

12-Topluma inebilen öğretmen, toplumu da değiştirmeye aday aksiyonerlerdir.

13-Topluma söz söyleyen değil, yanında yer alan ve yön veren olmalıdır.

14- Toplumsal dönüşüm sürecinde öğretmen idealist olmalıdır.

15- Toplumsal dönüşüm sürecinde öğretmen umut taşıyan, umut veren olmalıdır.

16- Toplumsal dönüşüm sürecine talip olmak gereklidir. Talip yoksa talep de olmaz.

17- Toplumsal dönüşüm sürecinde rol almayı istemek, sorumluluk sahibi olmayı gerektirir.

18- Toplumsal dönüşümü sağlamak istiyorsak dinin esasına inmek zorundayız.

19- Toplumsal dönüşüm, tabandan gelen bir hareketle sağlanmalıdır.

20- Toplumsal dönüşüm için, toplumun taleplerini doğru okumak, doğru değerlendirmek gereklidir.

21- Toplumsal dönüşüm sürecinin gerçekleşmesi için, topluma sunulanın, doğru üslup ve doğru usulle sunulması gerekmektedir.

22-Kuran kıssaları ve Peygamberimizin hayatı doğru üslup ve usul için önemli ve gerekli örnekliklerdir.

23-Her toplumu etkileyecek bir üslup ve usul vardır.

24-Üslupsuzluk en kötü üsluptur.

25-Toplumsal dönüşümde rol almak, bireysel sorumluluğumuzdur, sonuç Allah’ın takdiridir.

26-Yapacağımız işin ön hazırlığını yapmak, doğru usul ve üsluba götürür.

27- Dini anlatmak için, kişisel statüler öncelenmemeli, ihtiyaç duyana, isteyene sunulmalıdır.

28-Toplumsal değişim için, müslümanın vakarı, ciddiyeti, üslubu önemlidir.

29-Üslupta hikmet yoksa değişimde de etkili olunamaz.

30-Toplumsal dönüşüm süreci gerçekleşirken münakaşacı bir dil değil, mücadeleci, tatlı ve yerinde bir dil kullanılmalıdır.

31-Toplumsal dönüşüm sabırla gerçekleşir.

32-Teknolojik ve iletişim araçları toplumsal dönüşümün gerçekleşmesinde önemli rol oynar.

33-İnsanlar televizyon ve bilgisayardan şiddet, tüketim alışkanlıkları, rol modeller edindiği için iletişim araçları ve televizyon okur-yazarlığı kazandırılmalıdır.

34-İnsanların dönüşümü için medya ve internet etkin kullanılmalıdır.

35-Toplumumuzda kullanılacak usul ve üslup Kuran bir bütün olarak değerlendirildiğinde ortaya çıkacaktır.

36-Toplumsal dönüşümü sağlamak için, önce kendimizi dönüştürmeliyiz.

37-Toplumsal dönüşüm sürecinde, yaşadığımız ülkede, oluşan İslami hassasiyette, tevhidi Müslümanların katkısı büyüktür. Ancak bu katkı katlanarak devam etmelidir.

38- Toplumsal dönüşüm sürecinde, konuşma ve düşünmenin yanında üretimin ve aktivitelerin içinde yer almalıyız.

 

 

 

TÜM KATILIMCILARA TEŞEKKÜR EDERİZ

 

VAN-ERCİŞ BAŞAK DER