Anadolu Platformu Suriye Raporu

0
149

Anadolu Platformu Suriye’ye dönük yapılan yardım çalışmaları ile ilgili bir rapor yayınlandı.

Raporda 3. yılına giren Suriye’deki çatışmalar sonucunda Türkiye ve Suriye içinde yapılan yardımlar sıralanırken raporun son kısmında ise sorunların çözümü için bir dizi öneride bulunuldu.

Anadolu Platformu Suriye Yardım Koordinasyon Birimi tarafından hazırlanan 56 sayfalık raporda ülkemizin dört bir yanında faaliyet gösteren Platform üyesi sivil toplum kuruluşlarının Suriye için seferber oldukları belirtilerek bu kuruluşların bulundukları il ve ilçelerde halkımızı Suriye’de yaşanan drama karşı bilinçlendirerek Suriyelilerin sıkıntılarını paylaşmada öncülük ettikleri dile getirildi. Raporun Ramazanın ilk günlerini Suriyeli misafirlerle geçirmek için geldiği Gaziantep’te Bülbülzade Vakfı’nı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’na da sunulduğu da belirtildi.

İyilikder bünyesinde Suriye’ye haftada 2 ila 5 TIR insani yardım malzemesi gönderildiği belirtilen raporda Anadolu Platformunun yardımlar için Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay-Reyhanlı bölgelerini merkez edindiği ifade edilidi.

Raporda Anadolu Platformu’nun 3 yıllık süre zarfı içinde yaptığı yardımların listesi de verildi.

Suriye raporunda yardım kadar eğitimin de önemli olduğu vurgulanarak Suriyeli komutanlar, âlimler, doktorlar, öğrenciler, kadınlar ve çeşitli meslek örgütleri ile Türkiye’nin Sivil Toplum tecrübesini paylaşmak için toplantılar yapıldığı dile getirilirken, Suriye’deki muhalif grupların birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekilidi.

Raporun son bölümünde ise Anadolu Platformunun Suriye sorunun çözümüne yönelik 8 maddeden oluşan önerileri sıralandı. O öneriler şöyle:

1-  Suriye ile ilgili çalışma yürüten Devlet ve Sivil Toplum Kurumları arasında tam bir koordinasyo sağlanması gerekmektedir.

2- Suriye’deki direniş gruplarının tanımlanması ve bu gruplarla nitelikli görüşmelerin yapılması gerekmektedir.

3- Sınır geçişlerinin disipline edilmesi gerekmektedir.

4- Suriye’de ihtiyaç alanında var olan STK’ların desteklenmesi, olmayan alanlarda da yeni STK’ların oluşturulmasına öncülük edilmesi gerekmektedir.

5- Muhalif bölgelerdeki yönetimin adalet ekseninde sürdürülebilir kılınması için tecrübe aktarımının yapılması gerekmektedir.

6- İhtiyaç hissedilen alanlarla ilgili ortak hizmet içi programlar, çalıştaylar ve sempozyumlar yapılması gerekmektedir.

7- Bölgedeki STK’ların daha etkin çalışması için bir üst koordinasyon merkezinin oluşturularak Suriye’deki sürecin daha iyi yönetilmesi sağlanabilir.

8- Ülkemizde kamplarda ve şehirlerde yaşayan Suriyeli misafirlerin tanımlanması ve onlara dönük eğitim programlarının yapılması gerekmektedir.

Anadolu Platformu tarafından yayınlanan raporun tam metnini indirmek için tıklayın.