Anadolu Platformu Sivil Toplum Birimi’nden Medreselere Ziyaret

0
200

Anadolu Platformu Sivil Toplum Birimi, Doğu ve Güneydoğu illerinde faaliyet gösteren medreseleri ziyaret etti.

Anadolu Platformu Sivil Toplum Birimi başkanı Abdulhakim Yalçın ile Komisyon üyeleri Ramazan Kayan ve H. Abuzer Nas, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Şanlıurfa illerinde toplam 18 medreseyi ziyaret etti.

Yapılan görüşmelerde bölgenin medreselere ve medrese talebelerine verdikleri değer, medreselerin eğitim müfredatları ve sorunlar görüşüldü. Anadolu Platformu’nun 2016 ve 2017 yıllarında Gaziantep üniversitesiyle düzenlediği Alimler Çalıştayı’nın yansımaları ve medreselerin işbirliğine etkisinin değerlendirildiği toplantılarda, müderrisler, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

“Selamı yayalım“ sloganıyla başlatılan ziyaretlerde fikir alışverişleri ve uhuvvet eksenli birlikteliklerin devam ettirilmesinin önemine değinildi. 3 gün süren ziyaret programını değerlendiren Ramazan Kayan, medreselerde görülen gayretlerin takdire şayan çalışmalar olduğunu, geleceğimizin varisleri olan gençlerimizi buralara yönlendirmemiz gerektiğini, özellikle kız öğrencilere yönelik yapılan medrese eğitimlerinin eksikliğine dikkat çekti.

Kayan, günümüzde ister ortaöğretim ister üniversite gençleri arasında kız öğrencilerin dikkat çektiğini, kız öğrencilerin daha gayretli ve başarılı olduğunu bu gayreti ilim tahsilinde de göstereceklerine inandığını ifade etti.

Çalışmaların devamının sürdürüleceğini belirten Anadolu Platformu Sivil Toplum Birimi başkanı Abdulhakim Yalçın, bir sonraki ziyaret programında Doğu illerinde faaliyet gösteren medreselerden gidemedikleri medreselerin önceleneceğini belirtti.

Anadolu Platformu’nun uhuvveti ve selamı önemsediğini bunun için her türlü çalışmanın yapılacağını belirten Yalçın, ziyaret ettikleri medreselere kendilerine gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.