Anadolu Platformu Ortaöğretim Komisyonları Toplandı

0
196

Yeteneği keşfedilmiş bir çocuk bir genç tarihin akışını değiştirecek potansiyele sahiptir. Hz. Peygamberin Ömer arayışı böyle bir arayıştır. İnsanlar madenler gibidir. Ve her insan eşsiz yetenek ve özelliklerle donatılmış bir varlıktır.

13.03.2011 Pazar günü Gaziantep Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma Vakfı Mütercim Asım Seminer Salonunda Anadolu Platformu üyesi derneklerin Ortaöğretim Komisyonları ile Bölge İstişare toplantısı yapıldı.

 

Açılış Bülbülzade Vakfı Ortaöğretim Komisyonu Başkanı Adem ER tarafından yapılarak tanışma merasimine geçildi.

 

Daha sonra Anadolu Platformu Ortaöğretim Komisyon Başkanı Kazım KAYAN program ve içeriği hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

 

Toplantı da açılış konuşmasını yapan Anadolu Platformu Koordinasyon Kurulu başkanı Turgay ALDEMİR şunları söyledi.

 

Orta öğretim komisyonu adına bir toplantıya katılma heyecan verici bir çalışmadır. Platforma ait bir komisyonda görev almak yeni bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak ve geleceği şekillendirmek anlamına geliyor.

            Yeni bir zihnin yeni bir anlayışın geleceği imar ve inşa edecek yeni bir çalışmanın mayalanması aile ile olmuştur. Ailenin gündeme alınarak çalışmaların aile tabanlı icra edilmesini biz ilk olarak Peygamber Efendimizde görüyoruz. Vahiy kendisine geldiğinde ilk Hz. Hatice’ye gitmesi buna işaret etmektedir.

            Bu gün buraya gelişimizin temelinde içinde yaşadığımız toplumu iyileştirme ve ıslah etme düşüncesi varsa bunu ilk olarak gidip evimizle paylaşmalı ve mücadelemiz için evimizden destek almalıyız. Bizi bir yandan vahiy beslerken bir yandan da evimiz desteklemeli ki çalışmalarımızda moral ve motivasyon kaybı yaşamayalım. Toplumun vicdanı olan STÖ’lerde çalışmalarımızı örgütleyerek bir aile ortamında yeni nesli mayalamalı ve aslın yeni nesil yani gençlik vekilin ise bizler olduğunun bilincinde olmalıyız.

            Yeni bir neslin yetişmesinde gençlere evlerimizi gönüllerimizi, ceplerimizi ve her türlü imkânlarımızı açmalıyız ve yeni bir nesle vesile olmanın mücadelesini vermeliyiz.

            Her genci merkeze alarak bire bir eğitim uygulamalı ve her bir gence kendi istek arzu yetenek ve karakterine göre eğitim vermeliyiz. Nasıl ki vahiy bire bir insanları muhatap aldıysa biz de bire bir gençleri muhatap almalıyız.

            İlgilendiğimiz her bir gencin yeni bir dünya yeni bir aleme açılan bir kapı olduğunun bilincinde adımlar atmalıyız. Gençlere sorumluluk vermek ve güvenmek gerekmektedir. Çalışmalarda muhafazakârlaşmak var olan çalışmaları muhafaza etmek adına yeni gençlere sorumluluk vermemek çalışmaları akım bırakacaktır. Bir çalışmanın içerisinde gençlik yoksa o çalışmaların geleceği yoktur demektir. Bizim ev dışına dahi göndermeye imtina ettiğimiz gençlere Resulullah Medine’nin öğretmenliği veya ordu komutanlığı görevi vermiştir. Bizim bu örnekleri önümüze koyarak önümüzü açacak çalışmalar yapmamız lazım.

            Çocuklarımızı ve gençlerimizi kendi yaşayacakları çağa göre yetiştirmemiz gerekmektedir. İletişim çağında bilginin çok hızlı üretildiği bir çağda statik davranmak bizi yavaşlatacak hatta ebterleştirecektir.

            Platform olarak bu gerçekleri göz önünde bulundurarak hareket etmekteyiz. Evde karakter eğitimi bunun il aşamasıdır. Buradan çıkan ve yetişen öğrencilerin ortaöğretim komisyonu çalışmalarına taşınması gerekiyor. Kızların ve erkeklerin ortaöğretimde yetiştirilerek yüksek öğrenim komisyonuna yani Anadolu Talebe birliğine devredilmelidir. Gençlerimizin yetişmesinde aidiyet bilincini oluşturmaya çalışmalı ve Anadolu Talebe Birli öğrencisiyim bilincini kazandırmalıyız.

            En iyi ortaöğretim komisyonu ilgilendiği gençlerin yeteneklerini keşfederek ilgili alana yönlendire bilen komisyondur. Herkesi tek tipleştirmek gençlerin zihinlerine ket vurmaktır.

            Yeteneği keşfedilmiş bir çocuk bir genç tarihin akışını değiştirecek potansiyele sahiptir. Hz. Peygamberin Ömer arayışı böyle bir arayıştır. İnsanlar madenler gibidir. Ve her insan eşsiz yetenek ve özelliklerle donatılmış bir varlıktır.

            Gençlere önce öz güven aşılamalıyız. Bu ülkenin asli unsuru ve kurucu iradesi biziz bilincini verdiğimiz genç kendini yaşadığı ülke ile ilgili söz sahibi hissedecektir. Öz güven sahibi bir gencin nerede nasıl davranacağını yeteneğini ne zaman sergileyeceği bilincini vermek teşkilat çalışmasının en önemli şartıdır. Bu senkronize olmuş bir topluluk oluşturacaktır.

 Bu gün, dünün cümleleriyle tanımlanamaz. Her yeni gün yeni cümlelerle tanımlanmalı ve yeni adımlar atılarak çalışmalar yol almalıdır.

Fedakârlık ve gayretimiz hiçbir kimseye baskı unsuru olmamalıdır. Farklılıklara saygılı olup bunları bir zenginlik olarak telakki ederek bütün çalışmalarımızı şeffaf olarak organize etmeliyiz.

 

Daha sonra Toplantıya katılan derneklerin kendi illerinde yapmış oldukları ortaöğretim çalışmaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

 

Ortaöğretim çalışmalarında görülen eksiklikler ve aksaklıklar konuşularak çözüm önerileri üzerinde duruldu.

 

Toplantının son aşamasında ise Ortaöğretimde yapılabilecek projeler neler olabilir?  Nasıl yapabiliriz? Konuları konuşularak toplantı tamamlandı.

 

Haberin foto galerisi için tıklayın