Anadolu Platformu hakkında görüşler

0
208

Anadolu Platformu 1. Olağan Genel Kurulu’na

katılan sivil toplum örgütü temsilcilerinden

Anadolu Platformu hakkında görüşler

Anadolu Platformu Yüksek İstişare Kurulu Üyesi İbrahim Bahar:

“Niçin buraya geldik, bu birlikteliğimizi bu çalışmalarımızı bu durumları birbirimizle paylaşmak, birbirimize destek olmak, yol göstermek, motive etmek amacıyla bir araya geldik. Bence bu, kutlu bir araya geliştir.

1980’de her şey bir düdükle tarumar oldu. Herkes kendi kabuğuna çekildi. Bir avuç genç “Biz oturamayız, biz duramayız, bizim sorumluluğumuz var, insanlık ve müminler bizden yol göstericilik bekliyor.” azmi, aşkı ve kararlılığıyla, tekrar başka bir platformda kimlik arayışı içerisinde yola çıkıyorlardı. (…) O dönemin gençlerinde aşk vardı, heyecan vardı, ben onun için aşka, heyecana, hareketli olmaya daha fazla önem veriyorum. Ben yine o günün heyecanını yaşıyorum.

Sizin gözlerinizde umut olma aşkını görüyorum, umut olma duygusunu görüyorum, umut olma azmi ve çalışkanlığını görüyorum. Onun için gerçekten heyecanlıyım, bu heyecanımla birlikte de Allah’ıma hamd ediyorum…”

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya:

“Gerek küresel emperyalizm, gerekse de yerli egemenler Müslümanları ve tüm insanları giderek bireyselleştirmeye çabalıyor ve bu yolla tahakkümünü güçlendirmeyi hedefliyor. Asrımızın en büyük sorunu bu…

Bu nedenle bu platformu önemsiyorum…”

Mazlum-Der Genel Başkan Yardımcısı Cüneyt Sarıyaşar:

“30 yıllık bir birikim bugün bir tek ses olarak İstanbul’da bulunuyor. Müslüman bir zihniyetle ve kendi medeniyetinden hareketle ben bu platformun insan hakları alanında bir ses olacağını düşünüyorum…”

Salih Akverdi:

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bir atasözü vardır; “Binlerce kilometrelik yol bir adımla başlar.” Bana göre bu hareketin ilk adımları bundan seneler önce atıldı, bu adım Milli Türk Talebe Birliği’ydi, bu adım Akıncılar’dı, bu adım sonraki derneklerimiz ve vakıflarımızdı, bugün de Anadolu Platformu adını almıştır. Bugün benim burada gördüğüm ve bizi mutlu eden, daha doğrusu cesaretlendiren; bu yürüyüşün topyekûn yurt sathında taban ve destek bulacağı, insanlarımız tarafından benimseneceği umudunu, müjdesini şuradaki kardeşlerimden alıyor olmamdır. Dikkatle bakıldığında bayanların, İslâm’ın ilk asırlarından itibaren her safhada hareketin içinde oldukları ve mücadeleye omuz verdikleri görülecektir. Bu tarihi gerçekliği bu atmosferde gördüğüm için özellikle hepinizin huzurunda bayan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.

Gayretlerini, çalışmalarını ve teşviklerini bekliyorum.

Gazeteci-Yazar Altan Tan:

“1) 20. yüzyıl Müslümanların kayıp yüzyılı idi. 21. yüzyıl ise, çok ciddi değişimlere gebedir. Bu yüzyıl da hanemize kayıp olarak yazılmamalıdır.

2) Müslümanlar iktidar ile olan ilişkilerine dikkat etmelidir. Medeniyet projemiz, bizi bir yerlere angaje olmaktan uzak tutmalıdır.

3) Kürt siyaseti ile ilgili Ortadoğu’da çok işler dönmektedir. Kürt siyasetinde Müslümanlar inisiyatif almalıdır…”

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım:

“Ortaöğretim çalışmaları ve üniversite çalışmaları bu platformun ekseni olmalı. Eğer gelecekte bir şeyler değiştirmek istiyorsanız insan yetiştirmek zorundasınız. Gazze’de Müslümanların bize söylediği “Bizim yer altı zenginliğimiz yok, sadece insanımız var. Onun için eğitime çok önem veriyoruz.” demişlerdi. Bu, çok doğru bir tespit… Müslümanlar çok önemli tecrübeler yaşadılar.

Bir gün Anadolu Platformu’nu inşallah Türkiye’nin her tarafında eğitim ve davet eksenli güzel okullar açmış, medreseler açmış, üniversitelerde ve ortaöğretimlerde evleri, yurtları, dershaneleri olan; radyoları, televizyonları, gazeteleri olan bir halde, inşallah görürüz. Herkes her sabah kalktığında bu platforma bağlı olarak “Bugün kaç insanın hidayetine vesile olabilirim?” diye düşünmeli.

Burada gerçekten çok değerli insanlar var. Demek ki bu platforma verilen önem de ortada… Birçok yakından ağabeyimiz ve kardeşlerimiz burada. Rabbim yolunuzu açık etsin…”

İnsan ve Medeniyeti Hareketi Onursal Başkanı Mehmet Güney:

“Bu çalışma, bizim aşina olduğumuz bir çalışma. İçinizde şu anda salonda bulunan veya kaderin cilvesi olarak şu anda istese de aramızda bulunamayacak arkadaşlarla da 30-40 yıla varan bir çalışmamız oldu. Ben bu camiadan razıyım. Ben bu yürüyüşten razıyım. Dilerim Rabbim de razı olur.

Bu çalışma, birilerinin oluşturduğu avantajları devşirerek değil; aksine küçücük iskemleler üzerine gönüllerini, yüreklerini ortaya koymuş ve risk almış, vakitlerini vermiş insanların uğraşları ile ve her şeyden önce Rabbimin lütfu ile oluşmuş bir çalışma… Dolayısıyla bu noktada alnınız ak olsun.

Hamdolsun zaman içerisinde, eğer bu coğrafyada başörtüsü ile ilgili inancımızın parçası, asla teferruat olmayan bir meseleden dolayı sınav verdik ve bundan dolayı da arkadaşlarımız hassasiyetlerini de ortaya koydularsa, bu utanılacak değil, belki övünç duyulacak ve bu coğrafyada İslamî hareketin yol-yürüyüş tarzı bir gün kaleme alınırsa sizin dünyada da itibarınız olacak, ahirette kendi cennetiniz için bir vesile olacaktır inşallah… Şundan emin olun sırtınızı dayadığınız tarih geçmiş bir çınar kadar sağlam ve güvenilir.

Ben bu camiadan bu arkadaşlarla beraber olmaktan haz duydum. Bu belki diyelim ki Erzurum’un belki -20 derecelerinde oldu, belki Malatya’nın, Antep’in farklı riskli bölgelerinde oldu ama bu arkadaşların birlikteliğinden eğer böyle bir fayda varsa Hz. Ömer (r.a.) dediğini ben burada test etmiş oldum. O diyor ki: “Güzel arkadaş sulh zamanında zînet, savaş zamanında hazır kuvvet gibidir.” Yolunuz açık olsun. Allah sizi başarıya ulaştırsın…”

Hilal TV Genel Yayın Müdürü Adnan İnanç:

“İnsanların bugün en çok muhtaç oldukları şey tecrübedir. Bu yürüyüşün en büyük imkânı ak ve pak olan geçmişidir. Bu platform, tecrübenin bugüne aktarılmasıdır. Bu birliktelik, bu birikimin zekâtının verilmesi sadedinde anlaşılmalıdır. İnsanları hedef alan bütün çalışmalar, bizleri heyecanlandırmıştır. İyi işler, iyi insanlar ile söz konusudur…”

Öz İplik-İş Sendikası Eski Genel Başkanı Yusuf Engin:

“Bu tür sivil inisiyatifler çoğalmadıkça ve güçlenmedikçe istenilen hedeflere ulaşılamaz. Bugün STK şeklinde takdim edilen birçok çalışma yarı resmi ya da tam resmidir. Düşünce, inanç hürriyeti gibi temel hakları merkeze alan bu tür organizasyonları önemsemek gerekiyor…”

Araştırma ve Kültür Vakfı Başkanı Şemsettin Özdemir:

“Müslümanların bir araya gelip paylaşımlarını artırmaları önemli. Olumsuzlukları ve kısır döngüleri aşarak buraya kadar gelen STK temsilcileri bizlere bir defa daha her Müslüman’ın kazanımı kendi kazanımımızdır, gerçeğini hatırlatmıştır…”

TGTV Başkanı Necati Ceylan:

“Kulluk bilinci ve bunun getirdiği sorumluluk bilinci ile oluşan bu bir araya gelişi önemsiyorum ve bu durum, beni heyecanlandırıyor…”

Elbistan Eğitim ve Yard. Der. Bayan Komisyonu Başkanı Mürüvvet Pak:

“Platformun aile merkezli olması bizlere gurur veriyor. Geri planlardan ön saflara doğru yürüyüş umut verici… Zira biz kadınların şefkat kolları erkeklere göre daha uzun ve daha kuşatıcıdır…”

Anadolu Platformu Eğitim Komisyonu Başkanı Süleyman Dağ:

“Biz bu ülkenin asıl evlatlarıyız, bu zamana kadar bu ülkede söz söyledik, belki sesimiz gereği gibi çıkmadı ama bundan sonra inşallah sesimiz daha gür çıkacak, bu da sizlerin gayretiyle olacaktır inşallah. Bu ülkede söyleyecek çok sözümüzün olduğuna inanıyoruz. İşimizi yaparken olumlu bir dil kullanmayı ve kuşatıcılığı esas alıyoruz…”

Özgün Duruş Gazetesi Genel Koordinatörü Ümit Aktaş:

“Bu bir başlangıç. Bu bir niyet ifadesidir. Kitap ve hikmete dayalı bir toplumun bir araya gelişine tanıklık ediyoruz. Bu platform hikmet eksenli stratejik olarak çok şeyler yapabilir…”

Van Gökkuşağı Derneği’nden Kemal Çelen:

“Ülkemizin en doğusundan en batısına birlik ve beraberliğimizi daha güçlendirmek ve yarınlara daha umutla yürümek için geldik. Yağmur damlaları derelerde toplandıkça güçlenir ve vadilerde daha da güçlenerek zirveye ulaşır. Biz bu derede akan suyun kendisiyiz… Keşke bu çalışma birkaç yıl daha önce gerçekleşseydi. Birbirimizi bilmememiz, tanımamamız duruşumuzu güçlendirmemizin önünde bir engeldi.

Hamdolsun geç kalmış sayılmayız. Bu birlik beraberliğin oluşturulmuş olması yürüyüşümüze güç katacaktır. Şu bilinmelidir ki Türkiyeli Müslümanlar olarak birbirimize Allah rızası için kenetlenerek yarınlara doğru yürüyüşümüzü sürdürmeliyiz…”

Anadolu Platformu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ramazan Kayan:

“Böylesi bir harekette bana nefer olmayı nasip ettiği için Rabbime sonsuz hamd ve senalarımı arz ediyorum… Bu gün kardeşlik nimetini doyasıya yaşadığımız bir gündür. Kardeşlikten mahrum olanların dünyasını da biliyoruz. Gelin bu nimetin kıymetini bilelim, bu nimetin elimizden kayıp gitmemesi için nelere dikkat etmemiz gerektiği hususunda hassasiyetlerimizi gözden geçirelim. Bu gün bu salonda Türkiye’nin ortak muhayyilesi, ortak bilinci, ortak aklı, ortak tecrübesi sergilendi, gerçekten çok önemli şeyler ifade edildi.

Anadolu Platformu’nu bu seviyede ilan etmekle zannetmeyiniz ki işimiz yoluna girdi, halloldu, büyük bir yükün altından çıktığınızı zannetmeyin. Asıl yük, asıl sorumluluk bundan sonra başlıyor. Birbirimize karşı, topluma karşı ve en önemlisi, esas yaslanacağımız, sığınacağımız, tutunacağımız, Rabbimize olan sorumluluğumuz yani O’nunla olan iletişimimizi sağlam tutmalıyız…”