ANADOLU PLATFORMU C20’ye KATILDI

0
256

Civil20 (C20-Sivil Toplum 20) Zirvesi, G20’ye sunulacak sivil toplum önerilerini şekillendirmek

üzere 52 farklı ülkeden 400’ün üzerinde sivil toplum temsilcisi…

Civil20 (C20-Sivil Toplum 20) Zirvesi, G20’ye sunulacak sivil toplum önerilerini şekillendirmek üzere 52 farklı ülkeden 400’ün üzerinde sivil toplum temsilcisinin katılımı ile 15- 16 Eylül tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Anadolu Platformu’nun da davetli olarak katıldığı C20 Zirvesi katılımcıları, 15-16 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi’nden önce karar alıcı devletlere sunulacak olan C20 Bildirgesi’nin son halini alması için çalıştı. Oturumların genelinde uzman konuşmacı ve temsilciler interaktif bir yöntemle konuları müzakere edip uzlaşı sağlanan sonuçlara ulaşmaya çalıştı. Zirve boyunca konular dört ana kategori(Cinsiyet Eşitliği, Yönetişim, Kapsayıcı Büyüme ve Sürdürülebilirlilik) kapsamında konuşuldu. Zirve’ye Anadolu Platformu adına Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Aldemir, Anadolu Öğrenci Birliği Genel Sekreteri Ömer Büker ve Eren Özkaradeniz katıldı.

C20 zirvesinde gerek ana oturumlarda gerekse ikili görüşmelerde Aldemir, uluslarası sermayenin yerel kültürel havzaları istilasının engellenmek zorunda olduğunu ve çok uluslu şirketlerin hesap verdiği tarafsız bir mekanizmaya duyulan ihtiyacı dile getirdi. Sömürülen coğrafyalarda yaşayan insanların artık uykusundan uyandığını söyleyen Aldemir, bu insanların ve tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu yegâne şeyin ‘adalet’ olduğunu, sivil toplum kuruluşlarının da gerçek fonksiyonunun bu uğurda mücadele etmek olduğunu anlattı. Daha sonra sömürü düzeninin yapılarının istisnasız hepsinin ortadan kaldırılması gerektiğini, milletlerin iradesinin her şeyin üstünde olması gerektiğinin herkesçe kabul edilmesi gereken ilk adım olduğunu ifade etti.

C20 Zirvesi boyunca gündemden düşmeyen ana meselelerden biri de mülteci kriziydi. Özellikle Suriyeli mültecilerin geleceği konusunda birçok çalışma yapan Anadolu Platformu, C20 Zirvesi Bildirgesi’ndeki mültecilerle ilgili maddeleri doğrudan şekillendirdi. Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir;

–          Mültecilere yardımların ulaştırılması ile alakalı yöntemleri,

–          Yapılabilecek yardım çalışmalarının hayati kalemleri (yiyecek, barınma, eğitim ve sağlık) için sisteminin nasıl kurulması gerektiğini,

–          Olası sorunları ve bunların çözümlerini,

–          Mülteciler aleyhine gelişebilecek sosyal tepkilerle nasıl başa çıkılacağını,

–          Kimlik, aidiyet ve kültür konularının önemini ve gerektirdiği çalışmaları C20 yetkililerine görüşlerini belirtti.

Ayrıca, devletlerin sınırları olsa da sivil toplumun sınırlarının olmadığını söyleyen Aldemir şu örneği verdi: Türkiye’de bulunan 2,5 milyon Suriyeli mültecinin onda dokuzunun sivil toplum tarafından misafir edildiğini, bu rakamın ancak onda birinin devletin kamplarında barınabilmektedir.

Hükümet yetkilileri ve çeşitli temsilcilerle yapılan toplantıların ardından C20 Zirvesi sona erdi.