Anadolu Öğrenci Birliği Kuzuluk Kampı

0
305

Anadolu Öğrenci Birliği 22-24 Şubat tarihleri arasında Sakarya – Kuzuluk’ta kamp gerçekleştirdi.

Anadolu Öğrenci Birliği, 22-24 Şubat tarihleri arasında Sakarya-Kuzuluk’ta “Türkiye ve İslam Coğrafyası’nda Müslüman Gençliğin Kimlik Arayışı” üst başlığında gençliğin kimlik arayışını tartıştı. Anadolu Öğrenci Birliği Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği programa, bölge üniversitelerinden üniversiteli öğrenciler katıldı.

Anadolu Öğrenci Birliği Genel Sekreteri Emrah Atila, yazarlar Metin Mutanoğlu ve Ömer Altaş, konuşmalarıyla “Türkiye ve İslam Coğrafyasında Gençliğin Kimlik Arayışı”na perspektif sundular.

Program atölye çalışmaları ile devam etti. Gençler, 15 grup halinde 2 gün boyunca öncesinde hazırlıklı olarak geldikleri 30 konu başlığı üzerinde tartışıp raporlar hazırladılar. 2. günün sonunda ise her grubun başkanı grubun hazırladığı raporların sunumunu yaptı.

Bölge Kampı, değişik üniversitelerden birçok gencin kaynaşmasını sağlarken, aynı zamanda da tartışılan konularla gençlere farklı bir ufuk kazandırdı. Kampta açılış konuşmasını, Marmara Bölgesi Sekreteri Rüstem Budak yaptı. Rüstem Budak konuşmasında; dünyada yaşanılan bir açmazın olduğunu, İslam ülkelerinin de sıkıntılarının bulunduğunu ve bu durumdan mazlum halkları yine Müslümanların kendilerinin kurtaracağından bahsetti. Konuşmasına; “İslam’ı yaşamamak inkârdır, okumamak inkârdır, bilip de söylememek inkârdır. Bizler bu inkârlarımızdan vazgeçmeliyiz. Yeniden inşa sorumluluğumuz var, Anadolu Öğrenci Birliği bu imkâna sahiptir.” diyerek hayati bir tespitle tamamladı.

Kamp programı selamlama konuşmaları ile devam etti.

Selamlama konuşmalarının ardından Anadolu Öğrenci Birliği YİK üyesi ve Marmara Bölge Sorumlusu Mehmet Hanifi Tosun Marmara ve Ege Bölgesine dair yapılacakları konu alan konuşmasını yaptı. Hanifi Tosun konuşmasında “Denizli, İzmir, Uşak, Isparta, Aydın, Kütahya, Afyon, Eskişehir, Bilecik, Bursa, İzmit, Sakarya, Edirne, Ankara, Kars, Konya, Erzurum, Kayseri ve İstanbul’dan kalkıp buraya geldik. Üniversitelerimizde başlattığımız mücadelemize ivme kazandırmak için iki günlük bir kamp ve çalıştay programı için toplandık. Unutmayalım ki ülkemiz ve bölgemiz bizden büyük işler beklemektedir. Çağın tanıkları olarak üniversitelerimizde iz bırakacak çalışmalara imza atmalıyız. Sizler, bu ruhu oluşturacak dinamizmi barındıran bir kitle olarak, bu illerde var olan arkadaşlarımızla bir araya gelip enerjimizi sinerjiye dönüştürüp tarihi misyonunuzu ifa etmek için şehirlerinize dönecek ve inşallah döndüğünüzde sessiz çoğunlukların sesi, mahzun yüreklerin ümidi, biçare insanların çaresi olacak mücadelemizi en güçlü ve gür seda ile seslendireceksiniz.” dedi.

“Türkiye Gençliği’nin Kimlik Arayışı” başlığıyla konuşmasını yapan Anadolu Öğrenci Birliği Genel Sekreteri Emrah Atila, Osmanlı Dönemiyle başlıyan sunumunda şu başlıklara değindi:

“Jön Türkler,İttihat ve Terakki, Cumhuriyet ve Muhafazakarlık, Milli Türk Talebe Birliği: Türkçülük,Solculuk,Milliyetcilik ve İslamcılık, 68 Kuşağı ve Sol-Sağ Kavgası, 1980 sonrası Muhafazaklık, Çeviriye Dayalı Yeni İslamcılık: İran Etkisi, Mısır Etkisi, Pakistan Etkisi, Düşünsel Gelişim, Gençin Kürt Kimliği ile İmtihanı, Okuma Alışkanlığı, Yenilmişlik ve Arayış Arasında Gençlik”.

Tarihi ve bugün yaşanan serüveni analiz ederek 1,5 saati aşkın konuşan Emrah ATİLA, gelecek için tek ve yeter şartın olan bitenin farkında olmak olduğunu söylerek konuşmasını bitirdi. 

Günün son konuşmasını Metin Mutanoğlu yaptı. Mutanoğlu konuşmasında İslam dünyasında halkların yönetimden uzaklaştırılmasının sebeplerinden bahsetti. “Bu sebeplerin başında 2. Abdulhamid’in tahtan indirilmesi, İslam devletlerinin kukla devletlere dönüştürülmesi, bu devletlerin daha sonra diktatörlüklerle yönetilmesi gelir” diyen Mutanoğlu; “Türkiye’de halklar, AP Döneminde, Özal Döneminde ve Refah Partisi Döneminde ancak kısmen yönetime bir nebze dâhil olabilmişlerdir” tespitinde bulundu.

Metin Mutanoğlu’nun konuşmasının ardından çalıştayların ilk oturumuna geçilmiştir.

Birinci Gün Çalıştayları;

1. Oturum (Kaynak Tarama ve Fikri Tartışmalar)

1. Ailelerin Çocuklarına Sunduğu Kimlik (-0-6 Yaş arası ilişkiler, – 6-12 Yaş arası ilişkiler, -12-18 Yaş arası ilişkiler, -18-25 Yaş arası ilişkiler)

2. Türkiye’de İlköğretim Eğitimi Şekli Öğrencilere Nasıl Bir Kimlik Kazandırıyor? (-Eğitim Müfredatının Değerlendirilmesi, – Öğrenci-Öğretmen İlişkilerinin Değerlendirilmesi)

3. Türkiye’de Ortaöğretim Eğitimi Şekli Öğrencilere Nasıl Bir Kimlik Kazandırıyor? (- Eğitim Müfredatının Değerlendirilmesi,- Öğrenci-Öğretmen İlişkilerinin Değerlendirilmesi)

4. Türkiye’de Sol Örgütlenmelerin Gençliğe Sunduğu Kimlik

5. Türkiye’de Liberal Örgütlenmelerin Gençliğe Sunduğu Kimlik

6. Türkiye’de Tarikatların Gençliğe Kazandırmaya Çalıştığı Kimlik

7. Türkiye’de Gençliğin Kürt Kimliğine Bakışı Ne Olmalı Nasıl Olmalı?

8. Türkiye Gençliği Sosyal Medyada Kimliğini Nasıl Tanımlıyor?

9. Türkiye’de Gençliğin Dünya-Ahiret Dengesine Bakış Açısının Kimliğe Etkisi

10. Misyonerlik Faaliyetleri Karşısında Gençliğin Kimlik arayışı

11. Türkiye’de Üniversitelerin Gençliğe Kazandırdığı Kimlik

12. Türkiye’de Kürt Gençliğin Kimlik Arayışı

13. Türkiye’de Dini Karakterli Yapıların-Kurumların-Kişiliklerin Gençliğe Kazandırmaya Çalıştığı Kimlik

14. Türkiye’de Anadolu Platformu ve Anadolu Öğrenci Birliği’nin Kazandırmaya Çalıştığı Kimlik

15. Gayri Müslim Akıl Karşısında Gençliğin Kimlik Arayışı

 

Kampın ikinci günü program ikinci gün çalıştayları ile devam etti.

2. Oturum-İkinci Gün Çalıştayları

1. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki Halk Devrimlerinin Değerlendirilmesi (TUNUS)

2. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki Halk Devrimlerinin Değerlendirilmesi (LİBYA)

3. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki Halk Devrimlerinin Değerlendirilmesi (MISIR)

4. Amerika’da Müslüman Gençliğin Kimlik Arayışı

5. Orta Asya’da Müslüman Gençliğin Kimlik Arayışı

6. Kafkaslar’da Müslüman Gençliğin Kimlik Arayışı

7. Uzak Doğu’da Müslüman Gençliğin Kimlik Arayışı

8. Endenozya ve Malezya’da Müslüman Gençliğin Kimlik Arayışı

9. Sıcak Çatışmaların Yaşandığı Bölgelerin Gençlerin Kimlik Oluşumundaki Etkileri

10. Şiddet Sarmalında Gençliğin Kimlik Erozyonu

11. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki Halk Devrimlerinin Değerlendirilmesi (YEMEN)

12. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki Halk Devrimlerinin Değerlendirilmesi (SURİYE)

13. Balkanlarda Müslüman Gençliğinin Kimlik Arayışı

14. Avrupa’da Müslüman Gençliğin Kimlik Arayışı

15. Türkiye’de Cemaatlerin Gençliğe Kazandırmaya Çalıştığı Kimlik

 

Pazar gününün ilk konuşmasını Ömer Altaş yaptı. Konuşmasında İslam topraklarının tarihin yeni evresine giriş yaptığını, bu çerçevede dünyanın bu yeni verilerle birlikte yeni bir anlam dünyası yaratacağını, gençliğin bunun bilincinde olmasının fark edilmesi gereken en öncelikli olguların başında geldiğini vurguladı.

Türkiye gençliğinin yeni oluşan bölge koşullarında yeterli duyarlılığa sahip olmamasının düşündürücü olduğunu, bu paradigmanın yerine daha fazla sorumluluk üstlenmeye bırakması gerektiğinin altını çizdi.

Ortadoğu genelinde diktatörlük sisteminin yıkılışının pozitif bir sürecin sadece kapı aralaması anlamını taşıdığını bu pozitif yeni sürecin daha anlamlı bir dünyaya evirilmesinin buradaki ve diğer gençlerin eliyle mümkün olacağını ifade etti.

Bu bilinç için gençliğin kimlik bağlamında donanımlarını artırması, çağdaş dünyanın gereklerini öz kültürün süzgecinde geçirerek yeniden üretmesi ve kendi özlerinden kaynaklanmayan hiçbir davranış ve düşüncenin suni olmaktan kurtulamayacağını açıkladı. Toplum içinde sade bir vatandaş olduklarının farkında olmalarını bu toplumun sosyal ve siyasal sürecinin daha donanımlı, daha vicdanlı ve daha yetenekli ve daha iyi insanlar tarafından yönlendirilmesinin onurlu bir geleceğin inşasında nice yararlar sağlayacağını anlattı.

Yazar Ömer Altaş’ın konuşmasının ardında çalıştay sunumlarına geçildi. 30 konu başlığını yoğun olarak tartışan gençler, hazırladıkları raporları 5’er dakikalık sunumlarla sundular. 

Kamp programı Anadolu Öğrenci Birliği Türkiye kız yapılanması sorumlusu Kamer Çamurluoğlu’nun değerlendirme ve teşekkür konuşmasıyla sona erdi.

Güzel bir atmosferde, kaliteli bir zeminde iki günlük kamp çalışması gerçekleştiren Anadolu Öğrenci Birliği gönüllüleri “Arzın imarı neslin ıslahı” parolasını üniversitelerinde hayatiyete kavuşturmak için dönüş yoluna girdiler…

 

Kamer Çamurluoğlu