Ana Sayfa Kuruluşlar Anadolu Öğrenci Birliği Anadolu Öğrenci Birliği 3. Öğrenci Buluşması Gerçekleştirildi

Anadolu Öğrenci Birliği 3. Öğrenci Buluşması Gerçekleştirildi

0
Anadolu Öğrenci Birliği 3. Öğrenci Buluşması Gerçekleştirildi

Anadolu Öğrenci Birliği İstanbul Bölgesi Kampı’nda birinci günde, ‘’İslami Düşüncede Algılar ve Yönelişler’’ üst başlıklı panel düzenlendi.

Anadolu Öğrenci Birliği İstanbul Bölgesi’nin “İslami Düşüncede Algılar ve Yönelişler” üst başlığı ile düzenlediği kamp programı 28 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Sakarya Kuzuluk’ta gerçekleştiriliyor. İstanbul, Kırklareli, Çorum, Edirne ve Çanakkale illerinden 400 öğrencinin katıldığı program Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

 

Kuran-ı Kerim’in tilavetinin ardından açılış konuşmasını, Anadolu Öğrenci Birliği başkanı Abdulvahit Yücel gerçekleştirdi. Yücel, “28 Şubatların soğuğundan, karanlığından bugünlere getiren, bizleri sizlerle buluşturan Rabbimize hamdolsun. Emperyalist güçler, artık Haçlı Seferleri gibi alenen savaşmıyorlar, bilakis sahnenin çok arkasında duruyorlar. Bu kirli oyunu bozacak olan kitle sizin gibi sorumluluk sahibi gençler olacaktır” dedi.

 

Açılış konuşmasının ardından programın ilk oturumu olan “Algılar ve Yönelişler” paneline geçildi. Moderatörlüğünü Musab Yalçın’ın gerçekleştirdiği oturum, Anadolu Öğrenci Birliği Genel Sekreteri Ömer Büker’in “İslam Dünyasında Siyasi Akımlar’” sunumu ile başladı. Hz. Osman’ın şehit edilmesi ile başlayıp hilafet müessesesinin meşruiyetini kaybetmesine kadar giden çalkantılı süreci özetleyerek konuşmasına başlayan Ömer Büker, siyasi tartışmaların İslam Dünyası’nda fitneye sebep olarak, Müslümanların özünden kopma sürecini hazırladığını ifade ederek sözlerine son verdi.

 

Ömer Büker’in ardından, Anadolu Öğrenci Birliği İstanbul Bölge Sorumlusu Hanifi Tosun ‘’İslam Dünyası’nda İtikadi Akımlar’’ başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. 

Tarihin dinler için iki dönemden oluştuğunu ifade eden Hanifi Tosun, ilk dönemin ‘’Yalnızlık ve Uzlet Dönemi” olduğunu ve İslam için bu dönemin Hicri 1. yüzyılı kapsadığını belirtti. İkinci dönemin “Etkileşim Dönemi” olduğu hususuna değinen Hanifi Tosun, İslam için bu dönemin, fetihlerden sonraki ekonomik gelişmeyle başladığını sözlerine ekledi. Tosun, birinci dönemin inancını, ikinci dönemin entelektüel birikimini bir araya getirip, yeni bir düzen tesis etmenin bu dönemin Müslümanlarının sorumluluğu olduğunun altını çizerek sözlerine son verdi.

 

Oturumun üçüncü sunumda ‘’İslam Dünyasında Fıkhi Akımlar’’ başlığı ile Anadolu Öğrenci Birliği Kız Öğrenciler Sorumlusu Kamer Çamurluoğlu konuştu. Çamurluoğlu, mezheplerin çıkış amacının kolaylık sağlamak olduğunu belirterek, İslam dünyasında kabul görmüş mezheplere değindi. 

 

Kamer Çamurluoğlu’nun ardından sözü alan Anadolu Öğrenci Birliği sorumlularından Ahmet Yeter ‘’İslam Dünyası’nda Tasavvufi Akımlar’’ konusunu ele aldı. “Din Allah Resulu’nün getirdiği gibidir” diyen Yeter, Vahiy İslamı ve Kültür İslamı kavramlarını açıkladı. Tasavvufun ıstılahi anlamına değinen Yeter, İslam Düşüncesinde dünya ve ahiret dengesinin önemini vurgulayarak tasavvufi yaklaşımların getirmiş olduğu eleştiriyle sözlerine son verdi.

 

Programın ikinci oturumu Muhammed Niyazi Dağ moderatörlüğünde ‘’Modernite ve Oryantalizmin Müslüman Gençlik Üzerindeki Etkileri’’ üst başlığı ile gerçekleştirildi. ‘’İslam’ın Modernizmle İmtihanı’’ konulu sunumunu yapan Hicret Yetiş, modern, modernite ve modernizm kavramlarını açıklayarak, modernizmin global hegomonik bir proje olduğunu belirterek, akılcılığa eleştirilerde bulundu.

 

Oturumun ikinci konuşmacısı olan Bahar Satık ‘’Modernizme Karşı Savunma Mekanizmaları’’ başlıklı sunumunda ‘’Modern’’ kültürü ve fıtrata aykırı bu yoz kültüre karşı hikmet arayışı ile sorumlu olduğumuzu hatırlattı. Bahar Satık’ın ardından sözü alan Mustafa Oruç ‘’Oryantalizmin Dünü Bugünü ve Yarını’’ başlıklı sunumunda oryantalizmin, sömürgeciliğe ortam tesis etme süreci olduğuna değindi. Oturumun son sunumunda Ahmet Yasin Kocamaz ‘’Oryantalizme Karşı Savunma Mekanizmaları’’ başlıklı konuşmasında İslam Coğrafyasından, İslam’a karşı yetiştirilen oryantalist ‘’aydınların’’ verdiği zarara değinerek, “Kendini daha iyi tanıyan, hakikati arayan, yaşadığı tarihi başkalarına yazdırmayan bir toplum olmalıyız. Ahir zaman korkumuz, Asr-ı Saadet özlemimizin önüne geçmemelidir” dedi.

 

Sunumların ardından Anadolu Öğrenci Birliği Genel Başkanı Abdulvahit Yücel moderatörlüğünde ‘’Nereye Bu Gidiş’’ başlıklı forumda İslam Dünyası’nın problemleri ile ilgili sorulara cevap arandı.

 

‘’İslami Düşüncede Algılar ve Yönelişler” üst başlıklı programın birinci günü, Anadolu Öğrenci Birliği öğrencilerinin hazırlamış olduğu müzik ve şiir dinletisi ile sona erdi.