Anadolu Buluşmaları beşinci ve altıncı oturumuyla devam etti

0
155

Beşinci oturumda Sosyal ve Kültürel başlığı adı altında gerçekleşti. Oturumun moderatörlüğünü yapan Prof. Dr. Ali Gür, dilin hayatımızdaki önemine değindi. Bütün olguların bir dili olduğunu belirten Gür, Türkiye’de yapılan dil devrimiyle bir gecede herkes dilsiz oldu. Bir gecede dil değiştirildi. Bu yüzden bizim yas dönemimiz hala devam ediyor dedi.

Beşinci oturumda Sosyal ve Kültürel başlığı adı altında gerçekleşti. Oturumun moderatörlüğünü yapan Prof. Dr. Ali Gür, dilin hayatımızdaki önemine değindi. Bütün olguların bir dili olduğunu belirten Gür, Türkiye’de yapılan dil devrimiyle bir gecede herkes dilsiz oldu. Bir gecede dil değiştirildi. Bu yüzden bizim yas dönemimiz hala devam ediyor dedi.

Kendi köklerimizden koparıldıgımızı belirten Gür, bizim sosyal kültürümüz yok edildi bunun yerine bize yabancı bir kültür ikame edildiğini ve zorla empoze edildiğini söyledi. Tarihine ve değerlerine yabancı bir neslin yetiştirildiğinin altını çizen Gür, apolotik bir hedeflendiğini belirtti.

Prof. Dr. Ergün Yıldırım, Toplumsal Kimlikler, Değişimler ve Hareketler başlığı altında bir sunum gerçekleştirdi. Tarihin sosyal yapının içinde varolduğunun altını çizen Yıldırım, sosyal kurumların stabil yapılardan oluşmadığını da söyleyerek bu yapıların sürekli değişime açık olduğunu sözlerine ekledi.

Sosyal yapı aynı zamanda değerler, kimlikler, gelişmeler ve  hareketler içinde değerlendirildiğini de söyleyen Yıldırım, fotoğrafın içinde nelerin olduğunu nesnel bir şekilde değerlendirmek gerekiyor dedi.

 Yıldırım aynı zamanda yeniden inşadan bahsettiğimize göre demekki mevcut durumdan rahatsızız ve yeni bir inşa sürecine girmemizin gerektiğinin altını çizen Yıldırım, sosyal yapının da değiştiğini ifade etti.

Türkiye’nin sosyal yapısının belli faktörler çerçevesinde geliştiğini belirten Yıldırım, endüstiriyelleşmeyle birlikte kitle üretim tarzı orta çıktı. Aile yapısının değişerek, sanayi üretiminin bir parçası haline geldiğini ifade etti

Kültürel Değişimin Serencamı başlığı altında  sunumunu yapan Mehmet Ali Eminoğlu, kültürün birlikte yaşayan insanların kollektif ruhunun manası olarak karşımıza çıktığını söyledi. Kültürün tek başına ele alınmayacağını da ifade eden Eminoğlu, siyaset, ekonomi, tarih ve sosyal yapı da kültürün değerleridir dedi.

Öğleden sonra gerçekleşen oturumda Sanat ve Edebiyat başlığı adı altında gerçekleşti.

Sanat üzerinde sunum yapan Cihan Aktaş, bize ait sanat görüşü elimizden alınmış dedi.

Sanatın tekrar ve taklitle gerçekleşmesi mümkün olamayacağını söyleyen Aktaş, sanatın sınırlarla ölçülür bir tarafının olmadığını aynı zamanda karmaşıklğa ve suniliğe karşı olması gerektiğini belirtti.

Edebiyat üzerinde değerlendirme yapan Yıldız Ramazanoğlu, edebiyat aslında bilgiden daha fazlasını talep edenler için varolduğunu söyledi.

Edebiyat ve Sanat varlığını bize yüzyıllar öncesinden göstediğini ifade eden Ramazanoğlu, ‘yazmasaydım ölmeyecektim ama yaşayan bir ölü olacaktım’ diyerek edebiyat ve sanatın önemine vurgu yaptı.

Bilmek istemek zorundayız diyen Ramazanoğlu, edebiyat her şeyi söylememeli açık kapı bırakmalıdır dedi. Edebiyatta kesinlikler içinde bir yere varılmayacağını da belirten Ramazanoğlu, edebiyatın insanı insana yaklaştıran metinler olduğunu, edebiyatın toplumları ideoljik gruplara ayırmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ.