Akademik Destek Eğitimi Komisyonu

0
190

Eğitim, bilinen bir tabirle istendik yöndeki bir davranış süreci olup aileden başlayarak okul ve sosyal çevrenin de katkısıyla devam eder.

Eğitim, bilinen bir tabirle istendik yöndeki bir davranış süreci olup aileden başlayarak okul ve sosyal çevrenin de katkısıyla devam eder. Eğitimin gerçekleştiği ve daha çok okul bağlantılı olan akademik boyutu her zaman istenen, arzulanan boyutta gerçekleşmeyebiliyor.

İmkânları iyi olan öğrenciler gerektiğinde özel akademik eğitim alarak yine ekonomik desteklerle kendilerine iş kurma veya özel sektörde çalışma fırsatı bulmaktadırlar. Ancak madalyonun diğer yüzünde sosyoekonomik düzeyi düşük olan bir ailede doğmanın verdiği bir mağduriyetle çok kalabalık sınıf ortamlarında, bazen öğretmensiz bazen de sözleşmeli, ücretli gibi geçici öğretmen desteğiyle istenen başarıyı elde edemeyen kenar mahalle çocuklarının çok azı, kendi gayretleriyle üstün başarıyı yakalama fırsatı bulmaktadır. Ya diğerleri? Peki, böyle bir durumda olanlar için neler yapılabilir?

İşte böyle bir durumda Anadolu Platformu mensubu vakıf ve dernekler yardım yapmakta oldukları ailelerin lise ve ilköğretim ikinci kademesindeki çocuklarının akademik gelişimlerini destekleyerek bilgili ve erdemli birer birey olarak topluma kazandırılmasını sağlamaktadır…

Genelde öğretmenlerin görev aldığı yardım taramaları sırasında öğrenci bilgileri vakıf veya derneklerin kayıt sistemine işlenerek alanında uzman rehber öğretmenler tarafından hem yazılı hem de öğrenci ile bire bir görüşmeler yaparak onun konumuna uygun bir sınıf belirleniyor.

Akademik destek alabilecek öğrenciler tespit edilerek eylül ayında okulların açılmasıyla başlayıp sınav dönemlerine kadar hem örgün eğitim dersleri veriliyor, hem de onlara topluma faydalı olabilecekleri birer birey olma fırsatı veren karakter eğitimi sağlanıyor. Böylelikle öğrenciler SBS sınavlarına da hazırlanmış oluyor.

Akademik destek programına alınamayan meslek eğilimi olan öğrenciler ise yine Anadolu Platformu’nu oluşturan vakıf veya dernekler imkânları ve kurumsallaşması ölçüsünce koordine edilerek meslek erbabı kişilere tavsiye ve takip yöntemleriyle onların hem ailelerine hem de yaşadıkları topluma faydalı birer birey olma gayreti sunulmaktadır.

Akademik destek programının bir boyutu da Yüksek Öğretime hazırlanan öğrencilerin okul veya dershane harici vakitlerinde Anadolu Platformu’nu oluşturan vakıf veya dernekler gönüllü öğretmenler aracılığıyla ihtiyaç duydukları Matematik, Geometri, Kimya, vb. alanlarda öğrencilere dersler verilmekte, soru çözümü yapılmaktadır. Aynı öğrenciler okul ve sınav harici de yalnız bırakılmayıp gerek yarıyıl gerekse yaz tatili dönemlerde yoğun çalışma programlarına alınmakta, rehber öğretmenler ve üniversite öğrencilerinin de desteğiyle hem kendilerini geliştirme fırsatı bulmakta hem de yaz döneminde camilerde gönüllü görev alarak Kur’an öğretilmesine destek olmaktadırlar.

Ayrıca kimi vakıf veya derneklerimizde uygulanan akademik destek programı ise lise mezunu olup ta gerek üniversiteye gitmemiş, gerekse gitme fırsatları ellerinden alınmış kız öğrenciler için bir sivil ilahiyat ön lisans eğitimi verilmektedir.