Aile ve Değerler Üzerine Sohbetler

0
Aile ve Değerler Üzerine Sohbetler

“Değerlerimizle Değerliyiz”

 

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Kadir ULUSOY’un konuşmacı olarak katıldığı, Mersin Ticaret Meslek Lisesi Konferans Solonun da  “Değerlerimizle Değerliyiz Projesi” kapsamında hazırlanan “Aile ve Değerler” konferansı gerçekleşti.

 

Konferans Derneğimiz Eğitim Komisyonu Başkanı ve “Değerlerimizle Değerliyiz” Proje Koordinatörü Yusuf ADA’nın selamlama konuşması ile başladı.

 

Sayın ADA;

“Akdeniz Derneği olarak bizler toplumun en küçük ve en önemli yapı taşı olan ailenin eğitimini değer merkezli bir eğitim olarak düşünüyor ve “Gücünün yarısını dışarıda bırakan hiç bir çalışma başarılı olamaz” anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Medeniyetimizin doğum yeri, ailedir. Tüm alanlarda olduğu gibi aile konusunda da sorunları çözecek bir zemin oluşturmak gerekiyor. Bu çözüm ancak ailede sağlıklı iletişim, sahih bilgi ve salih amelin hakim kılınmasıyla gerçekleşebilir. İnsanı insan yapan şey paylaştıkları ve uğruna mücadele verdiği değerlerdir.

 

Değerli misafirler,

Aile içi iletişimi güçlendirerek,  ailenin çocuk üzerindeki etkisini arttırmak ve böylece ailenin toplumsal değerleri aktarma işlevini gerçekleştirmesine yardımcı olmak amacıyla “Değerlerimizle Değerliyiz” projesini hazırladık.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’nca desteklenen, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile beraber yürüttüğümüz proje kapsamında 50 aileyi; aile bütünlüğünü koruma, anne-baba- çocuk arasındaki iletişimi güçlendirme ve en önemlisi de ailenin, toplumla birey arasındaki köprü olma özelliğinin fark edip önemseme konusunda bilinçlendirmeye devam ediyoruz.

Anneler eğitilirken çocuklarımıza da eğlenerek öğrenecekleri ortamlar hazırladık.

Daha yaşanılabilir bir dünya oluşturma çabasına bizim de katkımız olsun isteğiyle çıktığımız bu yolda;

Desteklerinden dolayı başta proje ortaklarımız Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mersin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne,

Çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdüren kurs öğretmenlerimize,

Büyük fedakârlıklarla kurslara devam eden annelerimize,

Katkılarından dolayı M.Ü.E.F Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD Başkanı Doç.Dr.Kadir ULUSOY beye ,

Katılımlarınızdan dolayı da siz değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum.” Dedi.

 

Daha sonra Doç. Dr. Kadir ULUSOY  konferansını vermek üzere sahneye davet edildi.

Sayın ULUSOY özetle  şöyle konuştu.

“Değerler eğitiminin başarılı olmasında ailenin yanı sıra okulun da çocukların beklentilerinin karşılanmasında önemli görevleri vardır. Günümüzde çocuğun dengeli kişilik gelişiminin sağlanması, ancak okulun aile ile birlikte yapacakları işbirliği çalışmaları ile mümkündür. Çocuğa okul hayatında ailenin destek vermesi, çocuklarla ilgili okulun alacağı kararlara katılması çocuğun bilişsel, duygusal ve sosyal anlamda gelişimine olumlu katkı sağlayacaktır. 21. Yüzyılın eğitim anlayışları değişmekte yeni yaklaşımlar önemsenmektedir. Çocuğun okul eğitiminde ailenin üzerine ciddi görevler düşmektedir. Bunlar:

1.      Çocukların demokrasi kültürüyle yetişmesini ve kararlara katılmasını sağlamak

2.      Çocukların düşünecek, konuşacak ve tartışacak kadar özgüvenli olmalarını sağlamak

3.      Çocukların kararlarına saygı duymak

4.      Çocukları olduğu gibi sevmek ve yargılamadan kabul etmek

5.      Çocukların yaratıcı olmalarını teşvik etmek

6.      Çocukların özgürce düşünmesini sağlamak

7.      Çocukların kendi yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak

8.      Çocukların kendilerine uygun mesleği seçmelerine yardımcı olmak ve meslek eğitimlerinde uzmanlaşmalarını sağlamada destek olmak

9.      Çocukların bireyselliğini önemseyerek, özgün kişiler olmalarını sağlamak

10.  Çocukların mili, manevi ve evrensel değerleri özümsemesine yardımcı olmak

11.  Çocukların “iyi insan”, “erdemli insan” olmalarına yardımcı olmak

12.  Çocukların doğru bir karakter ve kişilik oluşturmalarına yardımcı olmak

13.  Çocukların yaşadığı toplumda sosyal sorumluluk kapsamında işler yapmasını sağlamak  

14.  Çocukların kendini gerçekleştirmesini ve mutlu olmasını sağlamak

Çocuğun bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimi sevgi dolu sıcak bir ortamda yetişmesine bağlıdır. Böyle bir ortamı sağlayan ilk ve temel topluluk ailedir. Günümüz eğitim anlayışında çocuk eğitiminde aileye (anne-babaya) düşen görevler şöyle belirtilmektedir:

1.      Çocuğa ve onun geleceğine ilişkin ilgi

2.      Çocuğa ve onun geleceğine ilişkin sorumluluk

3.      Çocuğun gelişim özelliklerini bilme, onu tanıma ve anlama

4.      Zengin ve tutarlı ilişkilerin olduğu bir çevreyi sağlama

5.      Birey olarak çocuğa saygı duyma

 

Anne babaların çocuk eğitiminde yeterli olmaları, değerlerle ilgili olumlu davranış kazanmaları önemlidir. Bu nedenle okulda verilen değerler eğitimi sürecine ailelerin katılımlarının çocuğun olumlu yönde değer kazanımlarına etkisi olabilir. Ailelerin okul ile işbirliği içinde olması değerler eğitimi sürecini güçlendirecektir.”

 

Konferans, Yönetim Kurulu Başkanımız Yusuf YALÇINKAYA’nın Sayın ULUSOY’a plaket takdimi ile sona erdi.

Konferans sonrası Doç. Dr. Kadir ULUSOY Değerler Eğitimi adlı kitabını misafirlere imzaladı.