Aile Sorunlarımıza Tedbirler

0
153

TGTV’nin koordinasyonunda Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde, “Aile Sorunlarımıza Sivil Toplum Tedbirlerimiz” başlıklı toplantı gerçekleştirildi.

TGTV’nin koordinasyonunda Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde, “Aile Sorunlarımıza Sivil Toplum Tedbirlerimiz” başlıklı toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye’nin pek çok ilinden aile üzerine çalışmalar yapan STK’ların katıldığı toplantıya, hükümet adına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin katıldı. TGTV adına selamlama konuşmasından sonra değerli fikir ve bilim adamlarının aile üzerine çeşitli tespitleri oldu. Daha sonrasında STK’lar yapmış oldukları aile eğitim çalışmaları, paneller, sempozyumlarla ilgili bilgiler verdiler. Ortak kanaat; ailenin yeniden yapılandırılması, asli fonksiyonuna kavuşturulması, bireylerin ailede ve toplumda hak ettikleri değeri kazanması yönündeydi. Özellikle batı medeniyetinin aileye, içinden çıkılmaz bir duruma soktuğu, sosyal medya ve görsel medyanın yapmış oldukları yayınlarla aile içinde huzursuzluğa sebep olduğu, fertleri birbirinden uzaklaştırdığı, aile içindeki sevgi bağlarının zayıflayarak maddiyatın ve görünüşün öne çıktığı vurgulandı. Gelecekte ailenin yeniden topluma önderlik yapması için aile içine ve aile bireylerine yönelik eğitim çalışmalarının başlatılması, özellikle bu eğitim çalışmalarının STK’lar eliyle yapılarak ilgili bakanlıkların alt yapı konusunda destek vermesi istendi. Toplantıya, Anadolu Platformu adına Aile Komisyonu Başkanı Dr. Ramazan Yıldız katılarak Platform’un aile çalışmaları hakkında bir sunum yaptı. Dr. Ramazan Yıldız sunumunda şunlara değindi:

Türkiye’de ailenin eski asli fonksiyonuna kavuşması, bireyler için en olumsuz havada sığınılacak liman aile olması, nesilleri geleceğe emin adımlarla yürüyen ve kendine öz güvenini kazanmış fertlerden oluşan kimliğe büründürülmesi, ülkemizde hızlı bir şekilde boşanma oranlarının yükselişini tersine çevirmek için, nikâhlı evlilikler dışında her türlü beraberliğin toplumun felaketine neden olacağını, en güzel iletişimin aile içinde sergilenmedikçe toplum içinde sergilenmeyeceğini ve beraberliğinde toplum katmanları arasında ayrışmaların artarak kaoslara neden olacağı bilinciyle hareket eden Anadolu Platformu Aile Eğitimi Projesini yürütürken Devletin Kurumları da dâhil olmak üzere hiçbir kurumun tek başına bunu başaramayacağına inanır ve devlet-millet bütünleşmesi prensibiyle her türlü iş birliğine açık olduğunu beyan ederiz.

Amacımız: Aile eğitimi ile bireylerin yuva sıcaklığını yakalamaları, eşlerin birbirlerinin cehennemi değil birbirlerine huzur ve mutluluk kaynağı olmaları, çocukların her türlü sorunlarında aile fertlerini yanlarında hissetmeleri, içe kapalı bir aile değil toplumun sorunlarıyla ilgili ve çözüm odaklı bireylere anlayış kazandırma amaçlanmaktadır. Ayrıca; evde yaşlanmış olan anne ve babayı bir an önce huzurevine bırakmayı değil cenneti kazanmayı gaye edinmeleri, kaynana ve kayınbabayı ötekileştirmeyen, aileden kabul eden bir zihniyetin inşasıdır.

Hedefimiz: Ailelerimize yönelik sürdürdüğümüz Aile Eğitimi Programının Anadolu’nun dört bir tarafına yaygınlaştırarak, projeden yararlanmak isteyen kurum ve kuruluşlarla dayanışma içerisinde olmak. Modern yaşam tarzı ile beraber aileler arasındaki kaybolan dayanışma, sevgi ve paylaşım değerlerinin yeniden zamanın ruhuna uygun olarak tesis edilmesi, aileyi oluşturan bireyler arasında sağlıklı iletişim kurma yollarının belirlenmesi temel hedefimizdir. Ayrıca toplumumuzda mutlu ve sağlıklı bireylerin yetişmesi adına bu projemizde sağlıklı iletişime, doğru bilgiye ve salih amele/güzel davranışlara yaslanmaktayız.

Kaynaklarımız; tarihi birikimimizden oluşan kültürümüzün ana kaynaklarından yararlanmak, ahlaki değerlerimizi öne çıkaran eserlerden istifade etmek, aydın ve yazar-çizer insan kaynaklarımızın hem eserlerinden hem de kendilerinden istifade etmek.

Anadolu Platformu Aile Eğitimi Çalışma Sahası: Dünyanın her yerinde ve tüm kültürler tarafında ortak olarak tek KUTSAL KURUM olarak ailenin olması bizler içinde ayrı bir önem arz etmektedir. Bu eğitimi toplumun tüm katmanlarına ulaştırmak için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Yerel Yönetimler, İlgili Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yapmak ve ortak protokol dâhilin de hareket etmek çalışma sahamızı oluşturmaktadır.

Anadolu Platformu olarak Toplam 18 merkezde; bunlar Gaziantep, Osmaniye, Antakya, Reyhanlı, Altınözü, İskenderun, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Elbistan, Malatya, İstanbul( 3 merkezde ), İzmit, Derince, Van, Elazığ’da Aile Eğitimi Programını uygulamaktayız.

Şu anda eğitimlere katılan aile sayımız 218, Aile Eğitimi programını tamamlamış aile sayımız ise 639 dur.

Projeden beklenen hedeflere ulaşmak ve ülke geneline yaygınlaştırmak için; yeni oluşturulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile işbirliğini önemsemekteyiz.

Bu bağlamda;

-Aile eğitim merkezlerinin oluşturulması,

– Ankara’da gerçekleştirilen Ulusal Aile Çalıştayı’nın her yıl farklı üst başlıklarla düzenlenerek konuya hassasiyetin devamının temini,

-Eğiticilerin Eğitimi programına katılanların sertifikalarının verilmesi, programın tüm yurtta

yaygınlaştırılması,

-Projede görev alan eğitimcilerin akademisyenler tarafından periyodik olarak iç eğitimden

geçirilmesi,

-Karşılıklı bilgi ve kaynak paylaşımının sağlanması,

-Yerel yönetimlerin toplumsal duyarlılık göstererek yukarıda belirtilen hedeflere ulaşma noktasında imkân ve kaynaklarını harekete geçirecek adımların atılması,

-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Aile Eğitimi Çalışmalarına çatı ve finansman oluşturması, ancak çalışmaların Sivil Toplum Kuruluşları eliyle yürütülmesi,

Kanaatindeyiz.

-Ayrıca yerli Pembe dizilerle ailenin temeline dinamik konulurken, başta STK’ların tepkilerini ortaya koymaları ve konuyla ilgili tüm resmi kurumların da işe el atarak yasal düzenleme ve caydırıcı cezaların getirilmesiyle müdahale etmelerini bekliyoruz.