Süreklilik ve Değişim Ekseninde Aile Olmak

0
827

“Süreklilik ve Değişim Ekseninde Aile Olmak” Kitabı Yayımlandı

Mehmet Görmez, Kemal Sayar, M. Said Hatipoğlu gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 12 yazarın makalesinden oluşan “Süreklilik ve Değişim Ekseninde Aile Olmak” isimli eser Tire Kitap tarafından yayımlandı.

Mehmet Görmez, Ramazan Kayan, Halid Meşal, Hayreddin Karaman, Saffet Köse, Cihan Aktaş, Kemal Sayar, Alev Erkilet, M. Said Hatipoğlu, Hasan Hanefi, M. Hayri Kırbaşoğlu, Turgay Aldemir’in makalelerinden oluşan “Süreklilik ve Değişik Ekseninde Aile Olmak” adlı eser Tire Kitap tarafından Şubat 2020’de yayımlandı. İlk baskısı kısa sürede tükenen soruşturma türündeki eser ikinci baskı dayaptı.

Aile sağlam bir kale ve kutsal bir sığınaktır. Kitabın da yazarlarından biri olan Cihan Aktaş’ın deyimiyle aile, bir hayat okuludur ve Halid Meşal’in ifade ettiği gibi mücadele kültürü ailede edinilir. Ailede verilen eğitimin yerini hiçbir eğitim tutamayacağı gibi onun bıraktığı boşluğu da hiçbir eğitim dolduramaz.

Toplumun temel birimi olan aile kurumu hakkındaki aksaklık ve sorunlar bugün ülkemizin önemli gündem maddelerinden birini teşkil etmeye devam ediyor. Bugün aile kurumu pek çok yönüyle tartışılır hale gelmiş durumda. Özellikle ailenin dönüşen yapısı ve kadının konumu, modern dönemlerin sıcak gündem maddeleri arasındaki yerini koruyor.

Kur’an aileye nasıl bir misyon ve anlam yükler, İslam’ı eleştirmek isteyenlerin ilk önce İslam’da kadın ve aileyi hedef seçmelerini nasıl açıklayabiliriz, yeryüzünde adaleti, iyiliği, merhameti inşa etme noktasında aile kurumuna ve aile fertlerine düşen sorumluluklar nelerdir, aile merkezli çalışmanın önemini tarihteki örneklerini anlatarak sağlayabilir miyiz, ailede mahremiyet nasıl aşılmalı, aile içindeki sorunlara kimler karışabilir, ailede şiddeti besleyen ve aileyi parçalayan en önemli faktörler nelerdir? Medyada yer alan karmaşık ilişiler, sorunlu aile, ezilen kadın, zayıf baba gibi imgeler aile yapımızı nasıl etkilemektedir? Kitaba görüş bildiren 12 yazar bu ve buna benzer sorulara cevap vererek aile kurumu, sorunları ve çözüm önerileri hakkında görüş serdetmektedir.

Aile ve kadın meselesi gibi konuların sürekli gündemde kalmasında, ailenin geleneksel yapısının değişmesi ile birlikte toplumsal rolünün de dönüşüme uğraması etkili olmakta. Peki yaşanan bu değişimi ve dönüşümü nasıl anlamlandırmak, daha olumlu sürece evrilmesini nasıl sağlamak gerek?

Kitapta bu soruların cevabını aramak için ilahiyatçı, psikolog, edebiyatçı, felsefeci, siyasetçi gibi Türkiye’nin tanıdığı önemli uzman, kanaat önderi ve akademisyenlere başvurularak konu hakkında görüş alınmış. Eserde ayrıca Hasan Hanefi ve Halid Meşal gibi Türkiye dışından isimler de konuya ilişkin görüş belirtmişler.

Eserde, aileye ilişkin sorunların sürekli yinelenmesinden ziyade bunlara çözüm yolları bulmak ve çözüm arayanlara bir umut ışığı sunmak amaçlanmış. Görüşlerine başvurulan isimlerin konuya yaklaşımları her ne kadar birbirinden farklı olsa da bu farklılık bir zenginlik olarak değerlendirilebilir.

Aile konusunda böyle bir çalışmanın hazırlanmasının gerekçesi kitabın önsözünde şöyle belirtilmiş: “Aile ile ilgili sorunları ele almak, bunlara çözüm aramak, böylece salih ve sahih bir geleceğin yollarını ortaya koymaktır. Kendi değerlerimizle uyumlu bir aile tasavvuru için gerekli kavramsal çerçeveyi belirlemek ve İslam dünyasındaki aile ile ilgili sorunların çözüm imkanını sorgulamaktır.”

Kısa zamanda ilk baskısı tükenen 271 sayfalık eser, ikincibaskısı ve yeni kapağıyla konu hakkında önemli bir başvuru kaynağı olarak raflardaki yerini almış durumda.

Kitabı incelem için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.