Aile Merkezli Değerler Eğitimi

0
Aile Merkezli Değerler Eğitimi

Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetin Kültürel Nedenleri” başlıklı konferans Van’da başladı.

Gökkuşağı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği PRODES kapsamında başlattığı “Aile Merkezli Değerler Eğitimi” konulu projesinin ilk konferans sunumunu gerçekleştirdi. Konferans “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetin Kültürel Nedenleri” başlığı ile 23.10.2015 Cuma günü saat:19.00 da Van Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans salonunda Yard. Doç. Dr Mustafa Tatar’ın sunumuyla gerçekleşti. Program İmam Hatip Mikail Altıok’un Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra Gökkuşağı derneği başkan yardımcısı Kemal Çelen’ın selamlama konuşmasıyla devam etti. Kamu kurum yöneticileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı programa ilgi yoğundu. Dernek proje komisyonu başkanı Nejdet Öztürk’ün projeyi tanıtım konuşmasından sonra, program Yard Doç. Dr. Mustafa Tatar’ın sunumunu yapmasının ardından saat:22.00 de sona erdi.

Gökkuşağı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği  PRODES projesi 10 ay devam edecek. Başlatılan projenin konusu olarak şunlar ifade edildi; Toplumun değerleri ve ahlaki yapısı milli ve manevi değerleri, dayanışma ve yardımlaşma, eğitim, sosyal ve kültürel konularında aile merkezli çalışmaları yapılması. Öğretmen, akademisyen, esnaf, kadınlar ve öğrencilerden oluşan gönüllülerle, okul öncesi dönemden başlayarak toplumun tüm kesimlerine hitap edecek faaliyetlerin gerçekleştirilmesi. Ülkemizin ve gerekse ilimizin acil çözülmesi gereken sorunların tespit edilerek,  gerek hukuksal olarak ve gerekse maddi açıdan ailenin desteklenmesi ve korunması gerektiğini belirterek. Aile kurumunun geliştirilmesi noktasında sivil toplum örgütlerine önemli görevler düştüğü. Bu görev bilinciyle bir sivil toplum örgütü olarak toplumun en küçük kurumu olan aileyi merkeze alarak değerler eğitimi konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yaparak aile ve toplumun değerlerinin korunmasına ve geliştirilmesine yönelik bu projenin gerçekleştirildiği vurgulandı.

Projenin amacı ve kapsamıyla ilgili olarak da  “Aile, çocuğun değerler ve ahlak eğitiminde en etkili kurumdur,  çünkü aile, eğitim noktasında çocuğa diğer eğitici kurumların ulaşamayacağı kadar yakın olabilmektedir. Bunun yanında ailede değerler çok küçük yaşlarda ve bir bütün olarak hayatın anlamı gibi en üst değerlerle bağlantılı olarak öğrenildiği için bu öğrenmeler kolay sökülüp atılamayacak kadar derin bir şekilde yerleşir. Bunun en önemli nedeni çocuğun kendisini ailesi ile her yönden özdeşleştirmesidir. Çocuk ailenin kendisini toplumda konumlandırış biçimi, hayata bakışı, insanı anlamlandırma biçimi, inanç ve ideolojileri gibi pek çok faktörü bir bütünlük içinde aileden alır. Bu alış esnasında sevgi ve güven duyguları diğer eğitimsel faktörlerin hiçbirisiyle olmadığı kadar etkindir. Aileye fıtri bir sevgi ve güven duygusu ile bağlı bir şekilde ve çok yönlü bir şekilde değerleri alan çocukta bu değerler daha köklü hale gelmektedir. Dolayısıyla çocuğa yönelik olarak ebeveynin takındığı tutumun çocuğun kişiliğinin şekillenmesinde çok büyük bir etkiye sahiptir. Ahlak ve değerlerin geliştirilip bireye aktarılmasında ise eğitim, en önemli kurumlardan biri olmak durumundadır. İçinde yaşadığımız dönemde değerler eğitimi, eğitimin bir işlevi olmanın ötesinde bir ihtiyaç olarak da kendisini gün geçtikçe daha da fazla hissettirmektedir. Dünyadaki tüm çocuklar şiddetten, gün geçtikçe büyüyen sosyal problemler ve birbirlerine karşı ve onları çevreleyen dünyaya karşı saygı yoksunluğundan giderek daha çok etkilenmektedir. Günümüzde her şeyden önce gençlerin kötüleşen eğilimleri, okul ve ebeveynleri değerler eğitimine yönlendirmektedir. Bunun yanında bireydeki ahlaki karakteri geliştirecek bir eğitim, toplumsal açıdan da önem arz etmektedir. Çünkü toplum yaşamını devam ettirmek de ancak ortak değerlerin varlığının devam etmesiyle mümkündür. Sağlıklı nesillerin bilinçli aile ile mümkün olacağı konusunda farkındalık oluşturmanın amaçlandığını, yozlaşma tehlikesiyle karşı karşıya kalan değerlerin aile kurumu üzerinden yeniden hatırlatılarak ebeveynlere hem kendi değer dünyalarını zenginleştirme hem de yarının yetişkinlerine temel değerleri kazandırmada gelenek ile günceli bir araya toplayan, teorik ve pratik çalışmaların yapılmasının amaçlandığı Projede ayrıca şunların hedeflendiği vurgulandı.

  1. Ailelerin değerle üreten merkezler haline dönüştürülmesi

  2. Kültürel ve ahlaki değerlerde farkındalık oluşturmak

  3. Toplumsal anomi ve suç oranlarının artmasına zemin hazırlayan sebepler konusunda bilgilendirme yapılması

  4. Çocukların ve gençlerin uyuşturucu ve madde kullanımına yönelten sebeplerin ortadan kaldırılması

  5. Hoşgörü ve birlikte yaşayabilme kültürünün kazandarılması

  6. Bireysel ve toplumsal şiddetin yaygınlaşmasına engel olunması

  7. Farklılıkların zenginliğe dönüştürülmesi

  8. Kimlik bunalımı yaşayan gençlerde kimlik inşasının sağlanması

  9. İslam da kadının değeri ve önemi anlatılarak kadına yönelik şiddetin engellenmesi

  10. Barış ve huzurun tesisi için ortak yaşama alanlarının oluşturulması