Ahaliye Şefkat Hakkında…

0
181

Şeyh Sadi Şirazi’nin, adeta günümüz yöneticilerine öğüt vermek için kaleme aldığı, içerisinde büyük hikmetler barındıran bir hikayesi…

Kudretiyle can yaratan, hikmetiyle dilde söz yaratan Allah’ın adıyla başlıyorum.

İşittim ki, adil bir padişahın bir kaftanı vardı. Kaftanın iki yüzü de astardı.

Birisi ona: “Ey bahtiyar padişah, Çin kumaşından bir kaftan diktirsen olmaz mı?” dedi.

Padişah şöyle cevap verdi:

“Elbise insanın vücudunu örtmek, insanı rahat ettirmek içindir. Bu kaftan da o işi görüyor. Bundan fazlasını ararsan, süs halini alır.

Ben halktan vergiyi, kendimi, tahtımı süslemek için almıyorum. Eğer kadınlar gibi ipekli süslü elbiseler yapar, kadınlaşırsam, erlik yaparak düşmanımı nasıl defedebilirim.

Vakıa şu ki, içimden türlü hırslar, arzular geçmektedir. Fakat unutmayalım ki, hazine benim için değildir. Hazineler asker içindir; yoksa eğlence, süs için değildir. Padişahından hoşnut olmayan asker, memleketin hududunu muhafaza etmez.

Düşman (hırsız), köylünün eşeğini alır götürürse, padişah ne hakla aşar vergisi alır?

Düşman, köylünün eşeğini; padişah da vergi diyerek parasını alırsa, o taht, o taç nasıl yükselir?

Düşkünlere zorbalık etmek, mürüvvete aykırıdır. Karıncanın elinden taneyi kapan kuş, alçaktır.

Ahali ağaç gibidir. Beslersen, istediğin kadar meyve alabilirsin. Sakın zalimlik edip de ağacı kökünden çıkarma. Çünkü zararını mucip olur. Kendi zararına iş gören kimse ise, ahmaktır.

Hâkimiyeti altında bulunanları incitmeyen insanlardır ki, gençlikten, talihten yararlanmış olurlar.

Zulüm gören ahalinin inleyerek ettiği bedduadan kork.

Bir ili, bir memleketi yumuşaklık ile tutmak, almak mümkün ise, kimsenin burnunu kanatmamaya çalış.

Erlik hakkı için, yeryüzünün baştanbaşa saltanatı, yere damlayan bir damla kana değmez.”