AF Yönetim Kurulu Mersin’de Toplandı

0
144

Anadolu Federasyonu Yönetim Kurulu Toplantısı 14-15 Ocak’ta Akdeniz Derneği’nin ev sahipliğinde Mersin’de yapıldı.

Toplantıda ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu küresel ekonomik buhranın oluşturacağı kriz ve sıkıntılarla mücadele etmek için neler yapılabileceği, dünyanın bizlere emanet olduğu, muhafaza etmemiz ve iyileştirmemiz için hangi faaliyetlerin yapılabileceği, çevre ve tüketim bilinci konularında atılacak adımların neler olduğu ve rutin gündemler ele alındı. Anadolu Federasyonu olarak tüm üye derneklerimizin çevre dostu ve engelsiz dernek binaları oluşturması gerektiği, gençlere ve çocuklara yönelik yapılan her faaliyette doğanın önemi ve korunmasının vurgulanacağı konuşuldu. Ayrıca Sivil Toplum Çalışmaları bağlamında rol model olacak çalışmalar planlamak ve uygulamak için çeşitli planlamaların yapıldığı, yapılan planlama ve hazırlıkların tamamlanmasından sonra kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Gençlerin yaşadıkları temel sıkıntı olarak ‘’intihar’’ olaylarının irdelenmesi ve birden fazla faktörün rol oynayabileceği bu tür vakıalarda olayı tek bir nedene indirgemenin doğru olmadığı, toplumsal koşul ve ortamın, ulusal medya ve dijital platformların gençleri çok ciddi etkilediği, buralarda kontrolü ve bilinçli yayın sorumlulukları bakımından çeşitli yaptırımların elzem olduğu, eğitim model ve müfredatlarının yanında eğitimcilerin de öğrencilerle olan ilişkilerinde aşırı baskıcı olabildikleri ve gençlerin bu bağlamda psikolojik buhranlar yaşayabildiklerine dikkat çekildi.

Toplumsal sorunlarla mücadele bağlamında kapsamlı ve geniş yelpazeli işbirliklerine ihtiyaç duyulduğu, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren STK’larla işbirlikleri geliştirmek gerektiği belirtildi. Çevre, teknoloji, medya okur yazarlığı gibi konuların yeni dönemde öncelemesi, gençlerin eğitimine topluma kazandırılması için yapılması gereken faaliyet ve aktivitelerin çoğaltılması, ekoloji, iklim değişikliği konularında farkındalık projelerinin yapılması gibi tüm üye derneklerimizde;

Her türlü israfa karşı bilinç oluşturma çalışma ve eğitimleri gerçekleşecek,

Çevre ve doğa bilinci ve faaliyetlerimizde çevreci yaklaşımlar oluşturulacak,

Her üye derneğimizde çevre koordinatörlüğü ihdas edilecek,

Çevre ve doğa konulu çalıştay, forum, paneller gerçekleştirilecek,

Atık yağ toplama ve depolama çalışmalarına destek verilecek,

Yaşadığımız mekânlarla ve şehirlerle ilgili sorumluluk bilinci ve ahlakı edinme eğitimleri düzenlenecek,

Sıfır atık projesine destek verilecek,

Tarımsal faaliyetlerde su israfının önlenmesi için projeler hazırlanmalı,

Çin’in “Yapay Güneş” projesi dikkatle takip edilmeli,

Hususlarda gerekli çalışmaların başlatılacağı ve konunun uzmanı kurum ve kişilerle iş birlikleri sağlanacağı ifade edildi.
20. Milli Eğitim Şurasında ele alınan konu ve önerilerin değerlendirildiği toplantıda şuranın sistemli ve uygulanabilir kurgusu ve alınan tavsiye kararların bazılarının bakanlıkça hemen uygulanmaya konmasının memnuniyetine dikkat çekildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz