Adaleti ve Yenilikleriyle Hz. Ömer – Hüseyin Özhazar

0
392

Hz. Ömer, icraatlarıyla ve yenilikleriyle İslam siyasi düşünce tarihine damgasını vurmuş bir kişidir.

“Hz. Ömer, icraatlarıyla İslam siyasi düşünce tarihine damgasını vurmuş bir kişidir. Bu yönüyle bakıldığında Hz. Ömer ve onun dönemi çok stratejik bir konum arzetmektedir.

İslam tarihçileri de doğal olarak Hz. Peygamber’den sonra en fazla Hz. Ömer ve dönemi üzerinde duracaklardır. Çünkü bu dönemde atılan adımlar sonraki süreç üzerinde, günümüze dek devam eden etkiler ortaya çıkaracaktır.

Müslümanlar, yaşadığımız bu çağda şayet bir arayış içerisinde olacaklarsa, kendilerine kaynaklık edecek insanlar ve dönemler arıyorlarsa İslam tarihinin ilk iki dönem açılımı çok değerlidir ve önemli verilere sahiptir.

Hz. Ömer dönemini iyi tahlil edebilirsek bugüne dair daha sağlıklı söylem ve eylemler geliştirebiliriz. Biz bu kitabımızda birinci açılımın öncüsü olan Hz. Ömer’i ve dönemini ele alacağız.” (Kitabın giriş yazısından…)

KİTABIN KÜNYESİ: