9. ÖĞRETMEN SEMPOZYUMU

0
266

YENİ DÖNEM, YENİ ÖĞRETMEN, YENİ NESİL 25-26 NİSAN 2015 – İSTANBUL

Ülkemizde son yüzyılda yaşanan, kendisi olmaktan vazgeçen ama bir türlü başkası da olamayan bir milletin hazin modernleşme macerasında sona doğru yaklaşıyoruz. Nihayet yüz yıl sonra Türkiye, savunma psikolojisinden çıkarak istemediği halde kendisine dayatılan değişim sürecine itiraz ediyor ve yeniden kendisi olmak için mücadele veriyor. Milletimiz bir çıkış yolu bulma çabasında ve bu anlamda Türkiye tarihsel bir fırsatın eşiğinde bulunuyor.

Eğitim, gelecek tahayyülü olan tüm devletlerin en çok önem verdikleri konudur. Türkiye’de son yıllarda başta ekonomi olmak üzere, altyapı, sağlık, ulaşım, iletişim, teknoloji ve sanayileşme gibi birçok konuda yaşanan olumlu gelişmelerin aynı paralelde eğitim konusunda da yaşandığını söylemek oldukça zor.

Hiç kuşkusuz ülkemizin en önemli sorunu hala eğitim konusudur ve bunun için atılması gereken köklü ve kalıcı çözüm adımları hep ertelenmiştir. Bunun farkında olan Anadolu Platformu tarihsel kırılma sürecinde eğitim konusuna dikkatleri çekmeye devam ediyor. Değişik illerde ve farklı paydaşlarla bugüne kadar her yıl düzenli olarak toplantılar yaptı, sempozyumlar düzenledi. Bundan önce sekiz Öğretmen Sempozyumu düzenleyerek bu sorunun tartışılmasında ve çözüm yolları aranmasında öncü bir rol üstlendi.

Bu bilinçten hareketle bu yıl da Anadolu Platformu, Milli Eğitim Bakanlığı, Anadolu Öğrenci Birliği, Eğitim-Bir-Sen, Aksa Eğitim ve Dayanışma Vakfı, Eyüp Belediyesi, Fatih Belediyesi, Ensar Vakfı ve Bilim Koleji’yle birlikte ‘’Yeni Dönem, Yeni Öğretmen, Yeni Nesil’’ konulu 9. Öğretmen Sempozyumunu 25-26 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirecektir.

Yarını inşa edecek ve değer eksenli bir eğitim sistemi oluşturmanın ıstırabını duyan, Türkiye’nin değişik illerinden gelen 700 kişiden oluşan gönüllü eğitimcilerimiz, iki gün boyunca İstanbul’da bir araya gelecek ve eğitimde Yeni Türkiye’yi geleceğe taşıyacak yeni dönemi, yeni öğretmen profilini ve yeni nesli konuşacaktır.

Program kapsamında çeşitli üniversitelerde görev yapan ve alanında uzman öğretim üyelerimiz ile eğitim konusunda sözü olan aydınlarımızın ve eğitimcilerimizin katılacağı sempozyum, panel,  sunum, forum ve atölye çalışmaları yapılacaktır.

Sempozyuma 25 Nisan Cumartesi günü saat 09:30’da açılış, sinevizyon gösterimi, Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir’in ‘’Eğitimde Sistem Arayışı’’ başlıklı açılış semineri ve selamlama konuşmalarıyla başlanacaktır.

Açılıştan sonra yapılacak olan üç oturumun konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

“Yeni Dönem” üst başlığını taşıyan 1. Oturumun moderatörlüğünü MEB Müsteşarı Yusuf Tekin üstleniyor.

Bu oturumda Doç. Dr. Süleyman Doğan “Cumhuriyetten Günümüze Eğitimin Serencamı”,

Prof. Dr. Hasan Ayık “İdeolojik Eğitimden Yeni Paradigmaya Doğru Eğitim”,

Mehmet Irmak “Değişen Türkiye’de Yeni Eğitim” başlıklı sunumlarını yapacaklar.

“Yeni Öğretmen” üst başlıklı 2. Oturumun moderatörü İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız.

Bu oturumda Esra Erdoğan Albayrak “Medeniyet Tasavvurunda Öğretmen ve Okulun Yeri”,

Yrd. Doç. Dr. Şeyma Altın “Öğretmenin Yeterliliği”,

Prof. Dr. Muhittin Ataman “Toplumsal Duyarlılık ve Eğitimci” başlıklı sunumları yapacaklar.

‘’Yeni Nesil’’ üst başlıklı 3. Oturumun moderatörü ise Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Latif Selvi.

Bu oturumda Yrd. Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman “Yeni Neslin Dilini Anlama”,

Ahmet Taşkesen “Akademik Başarı Kıskacından Yeni Nesle”,

Menşure Özhazar “Bir Eğitim Modeli Olarak EKE”,

Mehmet Dinç “Yaşam Becerileri Eğitimi” başlıklı sunumları yapacaklar.

Sempozyumun birinci günü “Bireyin ve Toplumun Eğitiminde Barış”, “Geçmişle Geleceği Bir Arada Yaşama Kültürü”, “İmam Hatip Okullarında Nitelik Arayışı”, “Zorunlu Eğitimden Alternatif Modellere” ve “Eğitimde Sivil Toplumun Etkisi ve Görevleri” başlıklı atölye çalışmalarıyla son bulacaktır.

Sempozyumun ikinci gününün ilk programında Prof. Dr. Halil Ekşi’nin ‘’Ahlak ve Erdem Eğitimi’’ başlıklı sunumu yer alıyor.

Daha sonra yapılacak forumda ise;

Hüseyin Özhazar ‘’Yeni Dönemde Eğitime Dair Sözlerimiz’’,

Yrd. Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman ‘’Yeni Dönemde Yeni Nesle Dair Sözlerimiz’’

Gökhan Erenoğlu ‘’Yeni Dönemde Öğretmen Yetiştirmeye Dair Sözlerimiz’’ başlıklı sunumlarını yapacaklar.

İki günlük çalışmaların ardından sempozyum, ‘’Sonuç Bildirisi’’nin kamuoyuna açıklanmasının ardından son bulacaktır. Sempozyum ile ilgili bilgilerin https://www.anadoluplatformu.org.tr/sempozyum adresinden daha detaylı alınabileceği ve akademisyen, öğretmen, öğrenci, kamu kurumları, basın mensupları ve sivil toplum kuruluşlarından konuya ilgi duyan herkese açık olduğunu hatırlatır, sempozyum sonuçlarının ülkemizde bu alanda yapılan çalışmalara ışık tutmasını ümit ederiz.

İnternetten canlı olarak vereceğimiz yayını 25 Nisan 2015 tarihinde, 09.30-13.00 ve 14.30-18.00 saatleri arasında Türksat 3A, 12643 Dikey (batı), 4 Mhz, SR 2960, Fec 5/6 bilgilerini kullanarak yayınlarınızda kullanabilirsiniz.

 

YER: BİLİM KOLEJİ KONFERANS SALONU

Ataköy Halkalı Merkez Mah. Lale Şehir Konakları Yanı. Tel: 212-698 24 24

Küçükçekmece / İSTANBUL