6. Öğretmen Sempozyumu Gerçekleştirildi

0
254

Anadolu Platformu 6. Öğretmen Sempozyumu yoğun katılımla Kayseri İlim Hikmet Vakfı’nın ev sahipliğinde yapıldı. Programa Türkiye geneli katılım oldu.

Anadolu Platformu Öğretmenler Komisyonu 6. Öğretmen sempozyumu Kayseri İlim Hikmet Vakfı ev sahipliğinde gerçekleşti. Sempozyuma Anadolu Platformu Koordinasyon Kurulu Başkanı Turgay Aldemir, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ramazan Kayan, Başkan Yardımcısı Gazi Kılıçparlar, Genel Sekreter Mehmet Alpcan ve Anadolu Platformu’na üye Vakıf ve Derneklerinin Öğretmen Komisyonu temsilcileri katıldı.

İlim Hikmet Vakfı Öğretmen Komisyonu Temsilcisi Mete Sungur’un selamlama konuşmasının ardından Anadolu Platformu Koordinasyon Kurulu Başkanı Turgay Aldemir ‘Eğitimci Kadromuz ve Beklentilerimiz’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Turgay Aldemir gelecek nesillerin inşasını oluşturacak tarihi fırsatlara sahip öğretmenlerimizin sorumluluklarını kuşanarak toplumsal değişimin öncüsü olmaları gerektiğini belirtti. Aldemir “Sorumluluğunun bilincinde olan siz değerli eğitimci kadrolarımızın milyonlarca gencin hidayetine vesile olabilecek bir eşikte olduğunuzu ve bu tarihi fırsatların kazasının olamayacağının da farkında olmalıyız” dedi.

Sempozyumunun ilk bölümünde Mesut Aydağ yönetiminde bir panel gerçekleştirildi. Panelin açılışında “öznesi insan olan bir medeniyet kurmak istiyorsak öğretmenin rolünü göz ardı edemeyiz” diyen Mesut Aydağ sözlerine şöyle devam etti “Bizler öğretmenler olarak dönüşümsel liderlik rolümüzü toplumun her kesiminde hakkıyla yerine getirmeliyiz. Bu görevimizi yerine getirirken ilgilendiğimiz her konuya kendi rengimizi katmalı ve misyonumuzun gerektirdiği şekilde davranarak farkındalık oluşturmalıyız” dedi.

Daha sonra panele geçildi. Panelde ’ Okulda Öğretmen ‘konusunda M. Hıdır Akaslan, ‘Organizasyonda Öğretmen’ konusunda Ebubekir Kayhan ve ‘Toplumda Öğretmen’ konusunda Burhan Şahin sunumlarını gerçekleştirdiler.

Organizasyonda Öğretmen’ Ebubekir Kayhan özellikle öğretmenlerimizin geçmiş ve gelecekle bir bağ kurarak yeni neslin inşasında öğretmenin organizasyondaki yeri ve önemine değindi. Özellikle Peygamber Efendimizin  “Ben muallim olarak gönderildim” hadisinden hareketle toplumun değişim ve dönüşümü için öğretmenlerin önemi ve fonksiyonları üzerinde durdu.

Toplumda Öğretmen’ konusunda Burhan Şahin önce öğretmenin tanımını yaptı daha sonra toplumun öğretmene bakışını bazı örneklerle açıkladı. Daha sonra öğretmen toplumda nasıl olmalıdır? konusunda sunum yaptı. Bu konuda Peygamberimizin örnekliği üzerinde durarak Peygamberimizin aslında topluma eğitici ve öğretici faaliyetlerde bulunduğunu yani Peygamberimizin Öğretmen Peygamber olduğunu vurguladı. Öğretmenin toplumla iç içe olması gerektiğini, toplumun sorunlarıyla ilgilenmesi gerektiğini, her konuda topluma örneklik etmesi gerektiğini belirtti. Öğretmenin görevinin sadece okulla sınırlı olmadığını, toplumda da görevlerinin olduğunu dile getirdi.

Okulda öğretmen’ konusunda M. Hıdır Akaslan öğretmenlerin varlığının öğrencilerine ve çevresine heyecan vermesi gerektiğini vurguladı. Öğretmenin okulda ve çevresinde rutinin dışına çıkarak artı değer üretmesi gerektiğini anlattı. Akaslan Eğitim ve öğretimin 40 dakikadan ibaret olmadığını bir aysberg misali önemli bir kısmının sınıf dışında gerçekleştiğini bunun için öğretmenin duruşunun konuşmasının tavrının önemini vurguladı. 

Öğleden sonraki bölümde Anadolu Platformu Başkan Yardımcısı Gazi Kılıçparlar ‘Ufuk Turu,  Öğretmenlik ve Sorumluluklarımız’  konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Sempozyumun Hasbihal bölümünde YİK Başkanı Ramazan Kayan Öğretmen arkadaşlarla bir araya geldi. Sorumluluklarının bilincinde olan öğretmenlerle bir arada olmaktan son derece memnun olduğunu belirten Kayan söyleyeceklerinin meclis dışı olduğunu belirterek Hadid Suresi 16.ayet çerçevesinde hasbihali gerçekleştirdi. Ramazan Kayan hedeflerimize ulaşmak ve sorunlarımızı çözmek için 4G formülünü önerdi. Gönüllü, Gayretli, birbirine Güvenen ve Güçlü bir yapı oluşturmak gerektiğini vurguladı.

Daha sonra Atölye çalışmalarına geçildi. Atölye çalışmaları ilgili Öğretmen arkadaşların sonuç raporları değerlendirildi. Bu çalışmalar hakkında Ali Karakuzu yapılan etkinliklerden bahsetti. Bu etkinlikler gerçekleştirilirken kullanılabilecek yöntem ve tekniklerden bahsetti. Övgülerin kişiye yapılması gerektiğini söyledi ve öğretmen ile öğrenci arasındaki iletişim hassasiyetlerinin öneminden bahsetti. Daha sonra Halk Eğitim ile birlikte yapılacak faaliyetler konusunda bilgi verdi.

          Sosyal faaliyetlerde öğretmenler

          Kültürel faaliyetlerde öğretmenler

          İzcilik ve kulüp çalışmaları hakkında bilgi verildi. Devamında spor faaliyetleri hakkında yapılması gerekenler dile getirildi.

19 Mayıs Cumartesi günü başlayan Öğretmen Sempozyumunda iki gün boyunca eğitimin önemi öğretmenlik mesleği ve eğitimde yeni yaklaşımlarla ilgili kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Öğretmen çalışmalarının dünü bugünü ve yarını konuşuldu. Örnek çalışmaların modellenmesi konusunda karşılıklı fikir teatisinde bulunuldu.

Öğretmen sempozyumu günün anısına fotoğraf çekimiyle son buldu.