5. Bölge Hizmetiçi Programı Yapıldı

0
208

Anadolu Platformu 5. Bölge Hizmetiçi Programları Konya ve Alanya’da gerçekleştirildi.

Anadolu Platformu 5. Bölge Hizmetiçi Programlarının birincisi Konya’da, ikincisi ise Alanya’da gerçekleştirildi.

Konya’da 11 Mart Cumartesi günü ilki yapılan programa Ekimder ve Karaman Erdemder’den temsilciler katılırken, program sunuculuğunu Uzman Eğitimci Cengiz Acar yaptı.

Kur’an’ı Kerim tilaveti ile başlayan program,  5. Bölge Sorumlusu Hasan İlhan’ın programın amacını anlatan konuşması ile devam etti. Hasan İlhan’ın ardından Karaman’dan Muhammet Çağlayan ve Konya’dan Abdussamet Çolak birer ihtiyaç analizi sundular.

Program içerisinde Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir, “Türkiye ve Dünya Analizi Bağlamında Anadolu Platformunun Çalışmaları” konusunu ele alan bir konuşma yaptı. Turgay Aldemir, konuşmasında yapılan çalışmaların lokal olarak düşünülmesinin yanlışlığını ve sınırların anlamını yitirdiği bir dönemde en küçük faaliyetin dahi İslam Coğrafyasının geneli ile yakından alakalı olduğunu vurguladı.

Aldemir konuşmasının devamında; “15 Temmuz bir milletin yeniden doğuşudur. O gece ve ondan sonraki günlerde kimse kimsenin Kürtlüğüne, Türklüğüne, Araplığına, Sünniliğine, Aleviliğine, gayri müslimliğine, sağcılığına, solculuğuna bakmaksızın birbirinin koluna girdi. Anadolu’daki bin yıllık kardeşlik hikayesi yeniden hayat buldu. Bütün bu olup bitenlerin tam da karşısında Anadolu Platformu’nun neye tekabül ettiğini ifade etti.

Dünyanın içine düştüğü bu tıkanıklığı aşacak olan İslam coğrafyasının yaklaşımlarıdır. Küresel vicdan öldü. Ciddi bir adaletsizlik var. Gelir dağılımında uçurum had safhaya çıkmış ve artık eskisi gibi yapılanlar gizli kalmıyor. 

Hz. Adem’den bugüne kadar yaşanan ve insan fıtratıyla çelişmeyen her şey bizim tarihi mirasımızdır. Tarihe gidip o zindandaki kavgaya tutuşmadan dersler almalıyız.

Bu ülkenin vicdanlı insanlarının yollarının kesiştiği, sivil toplum örgütleri, düşünce kuruluşları, vakıflar, dernekler, cemiyetler, cemaatlerin yapacağı şey kültürel işgali sonlandıracak çalışmalardır. Fiili işgali millet bertaraf etmiştir.”

Turgay Aldemir’in konuşmasının ardından, Anadolu Platformu Teşkilat Başkanı Gazi Kılıçparlar “Anadolu Platformu Çalışma Esasları ve Teşkilatlanma” konulu bir sunum anlattı. Gazi Kılıçparlar, sunum içerisinde teşkilat tarzını anlatırken “Aile Merkezli”, “Meşveret” ve “Kurumsal Önderlik” vurgusu yaptı.

Programın ardından soru-cevap bölümüne geçildi. 5.Bölge Sorumlusu Hasan İlhan’ın yürüttüğü bölümde  oturuma katılanların soru, görüş ve önerileri alındı.

Programın son bölümünde ise Ekimder’in Başkanı Salih Zeki Keş tarafından yürütülen Forum-SWOT analizi yapıldı.

Anadolu Platformu 5. Bölge Hizmetiçi Programının ikincisi ise 12 Mart Cumartesi günü Alanya’da yapıldı. Dernek Yönetimi, Komisyon Üyeleri, Ders Halkası Sorumlularının katıldığı programın sunuculuğunu Aydın Azak yaptı.

Turan Topçuoğlu’nun okuduğu Kur’an’ı Kerim tilaveti ile başlayan program, 5. Bölge Sorumlusu Hasan İlhan’ın program hakkındaki takdim konuşması ile devam etti. Hasan İlhan’ın ardından Sebilay Derneği Komisyon Başkanları tarafından İhtiyaç Analizi ve mevcut durumu özetleyen Değerlendirme Raporları sunuldu.

Program içerisinde  Anadolu Platformu Sekreteri Mehmet Alpcan, “Türkiye ve Dünya Analizi Bağlamında Anadolu Platformunun Çalışmaları” konusunu anlatan bir konuşma yaptı.

Mehmet Alpcan’ın ardından Anadolu Platformu Teşkilat Başkanı Gazi Kılıçparlar, “Anadolu Platformu Çalışma Esasları ve Teşkilatlanma” konulu bir sunum yaptı.

Program sonunda 5.Bölge Sorumlusu Hasan İlhan tarafından yürütülen soru-cevap bölümünü düzenlendi.

Program, Sebilay Derneği’nin Kurucu Başkanı Mevlüt Demiral tarafından yürütülen Forum-SWOT Analizi ile son buldu.