3. Bölge Hizmetiçi Eğitim Programı yapıldı

0
175

Anadolu Platformu 3. Bölge Eğitim Komisyonu Hizmet İçi Eğitim Programı ‘Yeni Neslin İnşası’ üst başlığıyla yapıldı.

Anadolu Platformu 3. Bölge Eğitim Komisyonu Hizmet İçi Eğitim Programı Yeni Neslin İnşası konulu program Bursa, Balıkesir, Bilecik, Yalova ve ilçelerinden eğitimcilerin katılımıyla Bursa Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Pusula Gençlik Merkezi’nde 6 Aralık Pazar günü yapıldı.

Sabah kahvaltısı ile başlayan program, Öğretmen Komisyonu Başkanı Ali Sait Konak'ın moderatörlüğünde; Anadolu Öğrenci Birliği Üniversite Öğrencisi Enes Taşçı’nın Kuran-ı Kerim tilaveti ve meali ile açıldı. 

Anadolu Platformu’nun tanıtım filmi katılımcılarla birlikte izlendi.

Bursa Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (BUSEYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Musa Kılıç, selamlama konuşmasında, “Yusufça bir yürüyüşü gerçekleştirmek zorundayız. Akıbetimizin hayrolması için İslami mücadeledeki direniş ve gayretimizi göstermemiz gerekiyor” dedi.

Programın açılış konuşmasını Anadolu Platformu 3. Bölge Sekreteri Burhanettin Ayanoğlu yaptı. Ayanoğlu, Gaziyan-ı Rum, Abdalan-ı Rum, Ahiyan-ı Rum ve Bacıyan-ı Rum’un Anadolu’yu ilmek ilmek dokuduklarını ve yaptıkları işlerin ve organizasyonların köklü geçmişinin var olduğunu söyledi.

Burhanettin Ayanoğlu konuşmasında şunları dile getirdi: “Anadolu’da bin yıl önce kuruluşu sağlayan unsurlar, en bunalımlı, en karışık dönemlerde gelişme göstermişlerdir. Medeniyetin yeniden inşası, toplumsal ve kurumsal olarak herkesin görevidir. Döneminde ve uzun yüzyıllar boyunca eşine az rastlanır sosyal, ekonomik, eğitim ve şehir imar modelleri geliştirmişlerdir. Kalıcı ve etkileyici bir medeniyetin inşası da ancak neslin inşasıyla mümkündür. Bu dönemde Selçuklu ve Osmanlımedreselerinin, Anadolu’nun İslamlaşması ve ilim havzalarının oluşmasında önemli katkıları bulunmaktadır.

Coğrafyamızın kadim geleneği haline gelen istilalar, seferler, yağmalar, savaşlar, yangınlar, yıkımlar sona ermeyecek gibi gözüküyor. Halen yaşadıklarımız bu geleneğin bir devamı. Tarih boyunca yaşanan bu istila hareketleri dış kaynaklı gelişiyor. Moğol İstilası, Haçlı Seferleri, 1. Dünya Savaşı, Okyanus ötesi operasyonlar dışarıdan içeriye doğru yapılıyor. Bu istila hareketleri Anadolu’da ancak bir asrı geçmeyen süre zarfı kadar fetret dönemlerine neden olmuştur.

Yüzyılın ve insanlık tarihinin yeniden şekilleneceği bir sürece giriyoruz. Uzun süreli bir kış uykusuna, ölüm uykusuna mı dalınacak, yoksa ayağa kalkarak, diriliş baharının yağmurlarına doğru mu yükselinecek, işte bunun kararını verme günü gelmiş çatmıştır. Bu süreçte Anadolu’nun bin yıl öncesinin kurucu unsurları fark edilmeli, misyonuna sahip çıkılmalı, medeniyetimizin ve neslin yeniden inşasına adım atılmalıdır.

Müslümanlar, coğrafyalarını, tarihlerini birleştirme, bu yolla da tek bir kültüre ermek zorundadırlar. İslam uygarlığının yeniden dirilişine katkıda bulunma, gücü ölçüsünde her Müslümanın borcudur. Müslümanların birlik ideali her gencin gönlüne silinmez bir biçimde yerleşmelidir.

Her medeniyetin bir örnek genç modeli, örnek insan modeli bulunmaktadır. Japonlarda Samuray, İngilizlerde Şövalye, Türklerde Alperen, Farslarda Civanmerd gibi. Bu gerçek şairlerin de konusu olmuş ki örnek neslin modelini belirlemişler.

Akif, Asım’ı örnek verirken, Tevfik Fikret Haluk’u, İkbal eserlerinde Cavid’den bahsederken Sezai Karakoç’un örnek nesli Taha’dır.

Akif’in nesli namusu çiğnetmemek için yedi düvele karşı savaştı ve namusu çiğnetmedi. Onun nesli şehitlik üzere bina edilen bir nesildi. Akif’in neslini Peygamber kucak açarak cennette bekliyordu.

Karakoç’un Taha’sı ise yarasalarla savaşıyor. Karanlıkla, zulümle, inkârla, ilhadla, cehaletle, felsefeyle, dini bozmaya kalkan modernlikle, ruhu inkâr eden maddecilerle savaşıyordu.

 

SEMİNER -1

Gazi Kılıçparlar / Anadolu Platformu Koordinasyon Kurulu Üyesi

  Eğitim paradigmamız ve teşkilat anlayışımız

Seminerin ilk bölümünde Gazi Kılıçparlar, “Eğitim paradigmamız ve teşkilat anlayışımız” ile ilgili bir sunum yaptı.

Kılıçparlar, sunumunda şunları dile getirdi: “Yaptıklarımızın sorulacağı bir hayat yaşıyor isek dün ne yaptık, bugün hali hazırda ne yapıyoruz, yarın ne yapmalıyız? sorusuna cevap aramalıyız. Yeniden okumayı zorunlu kılan bir çağda yaptığımız, attığımız adımların bir başka sonuçlara sebep olduğunu görmeliyiz. İçinde yaşadığımız çağın içine kendimizi hapsedemeyiz.

“Ay ve güneş bir hesap içindedir.” Bilgilerimizle, reel hayat içindeki çelişkilerle yaşıyoruz. Yeni nesil, gençlik reel hayatın vakaları ile hayatı inşa ediyor. Bugün, “ne ve nasıl söyleyeceğimiz” konusunu yeniden ele almak, yeniden değerlendirmek kaçınılmaz bir durum olarak karşımızda duruyor. 

“Yüzünü bir hanif olarak dine çevir”, sapıklıktan istikamete, çarpıklıktan doğruluğa meyletmek olarak karşılık buluyor hanif. Hanif olanlar, ne yapılmayacağı konusunda çerçeveyi çizmiş, ancak İslam, ne yapılmaması konusunda neyin yapılacağını, neyin ortaya konulacağı iddiasını ortaya koymuştur. Vicdanlara, yeni bir ışık yakmaktır vahyin çağrısı. Bombaların enkazından çıkarılan cansız kız çocuklarının suçu neydi?

“Yüzünü, çehreni dön.” Hakikat ve hakimiyet arayışı… Bir yerde hakimiyeti bile, hakikat daha iyi anlaşılsın diye isteriz. Hakikatin önündeki engelleri kaldırmak için hakimiyet istenmiştir. Hayata dokunmayan bir dini konuşamayız.

Namaz içerisinde işaret parmağının kaldırılması bir prova değildir. İşaret parmağının kaldırılması gereken hayatın içerisinde bölümler/alanlar/kesitler vardır!

SEMİNER -2

Menşure Özhazar / Anadolu Platformu EKE 1. Bölge Sorumlusu

Evden evrene eğitimde öze dönüş açılımı: Evde Karakter Eğitimi

Seminerin ikinci bölümünde Menşure Özhazar “Evden evrene eğitimde öze dönüş açılımı: Evde Karakter Eğitimi” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Özhazar, eğitimde öze dönüş açılımı kapsamında şu konulara dikkat çekti: “Çocuk rahmettir, çocuk gelecektir. Çocuk ciddi bir tecrübedir. Çocuklara yönelik çalışmalarda, çocuğun merkeze alınmasını ifade eden cümlelerden özenle kaçınılmalıdır. Eğitim evde başlar.

Gelecek zamana göre çocuk eğitimi hazırlamak mecburiyetindeyiz. Evlerimiz topluma açılan pencerelerdir. Çocukların olgunlaşmasına imkân sağlayan çalışmadır EKE (Evde Karakter Eğitimi). Ev ortamlarında farklı sofralarla, farklı dünyalarla, farklı ortamlarla tanışır, karşılaşır ve paylaşır evde karakter eğimi alan çocuk.

Eşyaların çizilmesi, bozulması, kırılıp dökülmesine tahammülümüz yok. Eşya bizi değiştirdi ve dönüştürdü. Bizde aile önemli iken, batıda birey önemlidir.

Değerler eğitimi ile neyi amaçlıyoruz?;

Kişisel ve sosyal gelişimi desteklemeyi, sosyal uyumu güçlendirmeyi, aile ve çevreyle iletişimi geliştirmeyi, birlikte yaşama bilinci kazandırmayı, duyarlılık bilinci vermeyi, aidiyet kazandırmayı…

Şahsiyet ve kimliklerin belirginleşmesi konusunda eğitimcilerin irade beyanı ortaya koyması gerekir. Kimlik krizi yaşayan, kendisini nasıl ifade edeceğini bilemeyen gencin arayışına ışık tutmak eğitimcilerin görevi olmalıdır.”

 

SEMİNER -3

Adem Er / Anadolu Platformu Ortaöğretim Komisyonu Başkanı

Erdemli bir yaşam için gençlere yaşam becerileri: Ne yapmalı, nasıl yapmalı?

Seminerin üçüncü bölümünde Adem Er, “Erdemli bir yaşam için gençlere yaşam becerileri: Ne yapmalı, nasıl yapmalı” konulu bir konuşma gerçekleştirdi.

Er, konuşmasında özetle şu konulara değindi; “Bugünün gençleri geleceği şekillendirecek olan temel dinamiklerdir. Gençlik çalışmaları olmayan toplumlar ve yapılar varlıklarını sürdüremezler. Dünyaya, hayata dair sözü olan, değişimi önceleyen her bir fert gençtir ve genç kalacaktır. Bugünü kurtarayım mantığıyla hareket eden kişiler yaşları itibarıyla genç kategoride olsalar dahi gençliklerini yitirmiş bireyler olarak anılmaktan kaçamayacaklardır.

Erdemli bir gençlik, ancak erdemli yaşam süren bireylerle birlikte yol alındığında mümkün olur. Erdemli bir gençlik, kendini muhafazakâr kılamaz, kendisini yenilemelidir. Genç yaşamında devrimci kimliğini yitirmemeli ve toplumu dönüştürmeyi vazife bilmelidir.”

 Seminerlerden sonra eğitimciler, komisyonlar düzeyinde ayrı ayrı atölye çalışmalarında bir araya gelerek müzakerelerde bulundular.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI

EKE ( Evde Karakter Eğitimi) –  Menşure Özhazar

Orta Öğretim (Anadolu Öğrenci Birliği)-  Adem Er

Teşkilatlanma (İl-İlçe Temsilcileri)- Gazi Kılıçparlar

3. Bölge 2015 yılı Hizmetiçi Eğitim Programı atölye çalışmalarının ardından sona erdi.