28 ŞUBAT SİYASİ YARGI KARARLARI İPTAL EDİLSİN!

0
199

28 ŞUBAT MAĞDURİYETLERİ DEVAM EDİYOR!

28 Şubat darbesi sürecinde, İslami kimlikleri ve çalışmaları ile öne çıkmış, başörtüsü yasağı dâhil uygulanan zulüm ve haksızlıklara karşı fikir beyan eden, protesto gösterilerine katılan insanlar, vakıflar ve dernekler aileleriyle ve çevreleriyle birlikte baskı ve haksızlıklara maruz kalmış, medya, asker ve yargı kıskacında işkenceye ve linçe tabi tutulmuşlardı. Bu süreçte yüzlerce vakıf, dernek ve iş adamlarının mal varlıklarına el konulmuştu. İnsanların aylarca fiili ve psikolojik işkenceden geçirildiği bu süreçten, Nurettin KAYAN da nasibini almıştı. 

28 Şubat Darbesi’nin trajikomik suçlamalarından biriyle demir parmaklıklar ardında 21 ay 15 gün hapis yatan Nurettin Kayan, Denetimli Serbestlik kapsamında Bandırma cezaevinden tahliye oldu.

Örgüt üyesi olmak ve ağabeyi Ramazan KAYAN’a yardım ve yataklık suçlamasıyla ceza alan Nurettin KAYAN’a ait deliller, yapılan tespitler, tüm dosya dikkate alındığında suçlama sebebi olabilecek herhangi bir delil bulunamamıştı. Buna rağmen 3 yıl 9 aylık hapis cezasının Yargıtay’ca onanması üzerine 15 Kasım Cuma 2013 akşamı yakalanarak Bursa cezaevine konulmuştu.

28 Şubat Darbe Sürecinde örgüt lideri olmakla suçlanan ve 2002 yılında söz konusu davadan beraat eden ağabeyi Ramazan KAYAN’a yardım ve yataklık iddiasıyla 2013 yılında Nurettin KAYAN’ın cezaevine konulmuş olması bir hukuk garabeti olarak tarihe geçecektir.

Söz konusu dava Hukuk’un tamamen rafa kalktığı 28 Şubat Darbe mantığını göz önüne sermesi bakımından önemlidir. “dine dayalı devlet düzeni kurma” isnadı ile yargılanan ve suçun oluşmadığı kanaatine varan DGM’nin Beraat Kararı, savcı tarafından temyiz edilmiş ve Yargıtay 9. Dairesi tarafından bozulmuştur.

Yargıtay, o dönem Nurettin KAYAN ile birlikte yargılanan isimlerin “(…)bugün olmasa bile uzun vadede Anayasal düzeni yıkıp yerine Şer-i esaslara dayalı bir devlet yapısı kurmak için illegal faaliyetler içerisinde olabilecekleri…” ihtimaline dikkat çekmiş ve birçok insan bu sebeplerle mahkûm edilmiştir.

Bugün gelinen noktada, TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu çalışması ile adil yargılamanın yapılmadığı, kararın siyasi olduğu, ihtimale dayalı değerlendirmelere itibar edilerek hüküm kurulduğu tespitlerine yer verilmiştir.

İnsan hak ve hürriyetlerinin temini ve adaletin tecellisi için, millete ve onun değerlerine karşı bir kalkışma olan 28 Şubat sürecindeki siyasi yargı kararlarının iptali yanında ; 28 Şubat sürecinde siyasi ve askeri güçlerin yargıya olan etki ve baskısı neticesinde haksız ve mesnetsiz suçlamalarla mahkûm edilen insanların haklarının iadesini, iade-i itibarlarının sağlanmasını, hukuksuz yargılama ve uygulamalardan doğan zararların tazminini, sorumluların hesap vermesini, bu amaca yönelik kanuni ve idari düzenlemelerin bir an önce gerçekleştirilmesini istediğimizi kamuoyu önünde deklare ederiz.