2. Suriyeli Alimler Birliği Toplantısı

0
272

İlki Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen Suriyeli Âlimler İstişare toplantısının ikincisi Gaziantep’te başladı. İki gün boyunca devam edecek olan istişare toplantısından bir birlik çıkması bekleniyor.

İlki Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen Suriyeli Âlimler İstişare toplantısının ikincisi Gaziantep’te yapıldı. İki gün boyunca devam eden istişare toplantısında katılımcıların tamamı terörist rejimin bitmesi için birlikte çalışacaklarını kamuoyuna ilan ettiler.

Toplantıya Anadolu Platformu YİK Başkanı Ramazan Kayan, Şehitkâmil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Suriye Âlimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Abdullah Salkini, Anadolu Platformu Suriye Koordinatörü Mahmut Kaçmazer, Bab Müftüsü Zekeriya Mesut’un yanı sıra; Suriye Alimler Birliği, Halep Şerri Heyeti, Nahta Alimler ve Gençler Topluluğu, Azez Kültürlü Müslüman Genç Birliği, Sınır Tanımayan Yardım Derneği, Halep Alimler Cephesi, Savcılar Birliği Meclisi, Mumbuç Alimler Birliği, Anadolu Platformu, Bülbülzade Vakfı, Meşale Derneği, Anadolu Tevhit Vakfı, Bab Direnişci Hükemalar Topluluğu, Bab Şeri heyeti, Bab Davetçiler ve Hatipler birliği, Tedif Şeri Heyeti, Savaşan birliklerin irşat ve yönlendirme ofisi, Safva İslam birliği, Rayat-ı en-Nasır Tugayı, Ashab el-Yemin Tugayı, Kitap ve Sünnet Derneği, Bizaa Şer-i Heyeti, Müslüman Gençler Kulübü, Azez Şeri Heyeti, Davet ve İrşat Kurulu, Şeyh Abdul Fettah Ebu Gudde Birliği ve kamplar adına sözcüler katıldı.

İkinci gün toplantılarında 1937’de kurulan ve 1970’de Hafız Esad rejimi tarafından kapatılan, 2012 yılında ise direnişle beraber tekrar faaliyete geçen Şam Alimler Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu. Şam Alimler Birliği Başkanı Şeyh Muhammed Kerim Racih, Alimler Birliğinin Genel Sekreteri Prof. Dr. Muhammed Ebul Hayr Şükri, Riyat Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Lütfi Sabbah, Humus’tan Muhammed Adnan Sakka, Şam’daki direnişin önde gelen alimlerinden Şeyh Usame Rıfai ve Şeyh Serie Rıfai, Humus’tan Memduh Cüneyt, Muhammed Ratip Nablusi, Hassan Safadi, Abdulfettah Seyyid, Abdulkerim Bekker ikinci gün toplantılarına katılan isimlerdendi.

Suriye’den 90 civarında alimin katıldığı toplantıda Suriye’deki dini hayatın şekillendirilmesi ve yürütülecek çalışmalar ele alınarak bir yol haritası çizildi. Katılımcıların tamamı terörist rejimin bitmesi için birlikte çalışacaklarını ifade ederek alimlerin davet, eğitim, askeri alan, mahkeme, medya – iletişim ve hizmet alanlarında uzmanlaşan Müslüman gruplarla birlikte hareket etmeleri karara bağlandı.

Bu Toplantının Üçüncüsünü Özgür Şam’da Yapmak İstiyoruz

Anadolu Platformu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ramazan Kayan toplantıda yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine değinerek “İnşallah bu toplantıların üçüncüsünü özgür Halep’te veya özgür Şam’da hep beraber yaparız. Bizler toplumun kanaat önderleri olarak biliyoruz ki bugün burada bulunanlardan kimin ne zaman rabbine kavuşacağını bilemiyoruz. Fırsat elimizde iken toplumumuza örnek olacak şekilde bir birlik tesis etmek zorundayız. Eğer bu birliği bu gün burada sağlarsak bu toplantıların üçüncüsünü inşallah hep beraber özgür Şam’da yaparız.” dedi.

Bu Mücadeleye Omuz Vermek Boynumuzun Borcudur

Anadolu Platformu Suriye Koordinatörü Mahmut Kaçmazer yaptığı konuşmada “Suriyeli muhalif âlimler olarak hep birilerinden bir şeyler yapmasını beklemek doğru değildir. Bu gün burada toplanan alimler olarak bize yakışan taşın altına elimizi koyarak bu konuda inisiyatif almak ve bu konuda halkımıza örnek olmaktır. Eğer bunu yapmazsak, bu birliği oluşturamazsak bunun hesabını halkımıza ve en önemlisi de Rabbimize veremeyiz.” dedi.

Toplantı sonunda bir sonuç bildiri yayınlanarak kamuoyuna duyuruldu. Yayınlanan basın bildirisi şöyle:

II. Suriyeli Alimler Toplantısı Sonuç Bildirisi

1.     Katılımcıların tamamı terörist rejimin bitmesi için birlikte çalışacaklarını ifade etmektedir.

2.     Suriye’de yeni kurulacak devletin İslami devlet olması kitap ehlinin haklarının İslam esaslarına dayanarak muhafaza edilmesi.

3.     Suriye direnişinde Kuran’ın ilkeleri kırmızı çizgidir, geçilmemelidir. Bu ilkelerin en önemlisi ise Müslümanların ittifak halinde olmasıdır.

4.     Askeri güçleri bir araya getirmek ve birbirleri arasındaki ayrımı ve çatışmayı önlemek en öncelikli işlerimizdendir.

5.     Askeri güç kişi ve cemaatlere değil İslama hizmet etmelidir. Alimler askeri güçten bağımsız olmalıdır.

6.     Alimler Davet, eğitim Askeri alan, Mahkeme, Medya ve iletişim ve hizmet alanlarında uzmanlaşan Müslüman gruplarla birlikte hareket etmeli ve çalışmalar yapmalıdır.

7.     Alimlerin temel görevi Peygamberimizin de (sav) esas görevi olan davet ve eğitim çalışmalarıdır.

8.     Suriye dışında olan alimleri Suriye’ye çağırarak halkla birlikte olmaları acılarını paylaşmaları ve onları hakka yönlendirmek için önderlik yapmalarını sağlamak.

9.     İçeride mücadele edecek alimleri finanse edecek bir komisyon kurulmalıdır.

10. Halep’in her ilçesinde bir Akil adamlar meclisi kurulmalı ve Alimler bu çalışmaya önderlik yapmalıdır.

11. Özellikle kampların içinde davet ve eğitim çalışmalarında cihat, hicret ve yeni meseleler fıkhına öncelik verilmelidir.

12. İçeride yapılacak davet çalışmalarını yürütmek için alimlerden oluşan bir komisyon kurulmalıdır.

13. Mücadeleye katılacak gençleri doğru çalışan birliklere yönlendirecek bir komisyon oluşturulmalıdır. Birliklere katılacak gençler katılım öncesinde askeri ve dini eğitim görmelidir.

14. Yapılan hataları genellememek ve yapan kişi nazarında değerlendirilmelidir. İyi çalışmalar yaygınlaştırılarak genelleştirilmelidir. Suçlama, yargılama ve kötü zandan uzak durulmalıdır. 

15. Türkiyeli STK’lar Suriye içinde yapılacak dini eğitimlere yardımcı olmalıdır. Her STK bir okula yönlendirilerek birlikte çalışma ortamı oluşturulmalıdır.

16. Türkiye tarafından Suriye’ye bir İlahiyat Fakültesi açılmalı ve ileriye dönük olarak çalışma başlatılmalıdır.

17. Alimler, Öğrencileri ve hitap ettikleri kitle ile birlikte Suriye’de çıkacak sorunların çözümünde ve oluşacak ihtilafların uzlaştırılmasında sorumluluk almalıdır.

18. Kampta yapılacak eğitim ve davet çalışmalarında mülteci durumunda olan Suriye’ye dönmeleri teşvik edilmelidir.

19. Suriye’de verilen devrim mücadelesine içeride ve dışarıda destek veren herkesin çalışmaları önemli ve değerlidir. Bu mücadeleye ilk başlayanlar ve sonradan dâhil olanlar birbirleri ile uyumlu bir şekilde çalışmalıdır. Mücadeleyi ilk başlatanlara saygı duyulmalı ve öncülükleri taltif edilmelidir. Suriye dışında olup sonradan mücadeleye giren kişiler öncelikle yeni durumu gözlemlemeli, anlamalı ve sonra çalışmalara müdahil olmalıdır.

20. Bu toplantının kararlarını uygulamak ve katılımcılar arasındaki iletişim ve koordinasyonu sağlamak için bir sekretarya oluşturulmalıdır.