2. Bölge Kız Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

0
163

Anadolu Platformu’nun 2. Bölge, 4. Geleneksel Ortaöğretim Çalıştayı’nın kız öğrencilere yönelik ilk etabı 6-7 Nisan tarihlerinde Hatay-Reyhanlı’da faaliyet gösteren Reyhanlı Ufuk Eğitim Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Program AKP Hatay milletvekili Adem Yeşildal, Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, Anadolu Platformu Öğrenci Birliği Başkanı Adem Er, Sendika Başkanları, Daire Amirleri ve basının da katılımıyla açıldı.

Mersin, Gaziantep, Nizip, İslahiye, Osmaniye, Adana, Reyhanlı, İskenderun, Kırıkhan ve Şanlıurfa bölgelerinden olmak üzere 10 il ve ilçeden 140 kişinin katılımıyla gerçekleşen çalıştayda; Dünyada ve Türkiye’deki Gençlik Hareketleri ve Medeniyet, Medeniyetin İnşasında Gençliğin Rolü ve Sorumluluğu konuları işlendi.

Çalıştayda konuşan AKP Hatay milletvekili Adem Yeşildal “Gençlik boş bırakılmamalıdır, boş bırakılan gençli olumsuz tavırlar sergilemekte ve zararlı işlere yönelmektedir, ancak çalışan üreten gençlik medeniyete olumlu katkı sağlar. Bizim medeniyetimizin kökleri kadimdir. Biz güçlü bir medeniyetin varisleriyiz. Anadolu Platformu’nun ve yerelde Reyhanlı Ufuk Eğitim Derneğinin çalışmalarını takdir ediyorum.” dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, Suriye’deki karışıklıklardan kaçıp İlçemize sığınan suriye halkını Reyhanlı’nın misafirperver ve yardımsever insanlarının ensar zihniyetiyle karşılandığını ve bundan Reyhanlı Belediye Başkanı olarak hoşnut olduğunu belirtti.

Anadolu Platformu Öğrenci Birliği Başkanı Adem Er ise Anadolu Platformu Öğrenci Birliğinin faaliyetleriyle Türkiye’deki geçliğin medeniyetin oluşumu üzerindeki katkılarından söz etti.

Ufuk Eğitim Derneği Ortaöğretim Komisyonu Başkanı Mehmet Cemiloğlu da dernek faaliyetlerinden ve Anadolu Platformu’nun yapısından söz etti. Ayrıca “Artık ülkenin geleceği ailelerin, toplumların, cemiyet ve sivil toplum örgütlerinin, yetiştirecekleri yetenekli ve sorumluluk sahibi gençlerin varlığıyla mümkün olacağına inanıyoruz. Hz Ali,  ‘Çocuklarınızı sizin değil, onların yaşayacağı çağa göre yetiştirin.’ yine Konfüçyüs ‘Bir neslin kaderini bir önceki nesil tayin eder.’ dedi.

Bu amaçla Anadolu Platformu bünyesinde Anadolu Öğrenci Birliği kurulmuş, lise ve üniversitelerde, medeniyetimizi yükseltecek genç beyinlere ufuk çizmeye çalışmaktadır.

Tüm bu faaliyetlerimizi yürütürken temel amacımız Rabbini bilen, iyiliğin, adaletin, özgürlüğün temsilcisi ve taşıyıcısı olan nesiller yetiştirmektir.

İlgi alanımız tüm insanlık, vaadimiz adalet, azığımız sabır ve duadır.

Çünkü şuna inanıyoruz, hayata katkısı olmayan fert ve toplumlar tarihin her döneminde yok olmaya mahkûm olmuşlardır.

“Medeniyetin temel belirleyicisi ve taşıyıcısı olmak istiyorsak değer üretmek zorunda olduğumuzun bilincindeyiz.” diyerek, iki hafta sürecek olan çalıştayın ana hedefini vurguladı.

Çalıştayda Türkiye’de İslami uyanışın Osmanlı’dan günümüze tarihsel süreci, bir bakıma İslami hareketin kimlik kartı, tevhidi çizgide yürüyen Müslümanların düşünsel gelişimine dair bir özgeçmiş ifade etmesi bakımından önemli olan konular detaylandırıldı. Ayrıca yapılan atölye çalışmalarıyla, gençlerin sanat algısı ve bu algının medeniyete katkısı, gençlerin sosyal medya algısı ve bu algının medeniyete katkısı, gençliğin dünya-ahiret dengesine bakış açısı, birlikte yaşama kültürü ve aidiyet şuuru, gençliğin geleceği inşasında öncelikleri ele alındı. Geleceğin inşasında en büyük role sahip gençlerin zihninde yeni bir gençlik ve medeniyet tasavvuru oluşturuldu. Ele alınan konularla ilgili tecrübe paylaşımının ardından ortak sorunların ve çözüm önerilerinin dile getirildiği program, sonuç bildirgesiyle tamamlandı.

Sonuç Bildirgesi;

1- Medeniyetin gerçekleşebilmesi için şu üç şeyin olması lazım: Tevhid, Adalet ve Özgürlük.

2- Geleceği inşa edecek olanlar, öncülüğü ruhunda ve bedeninde hisseden, kendini insanlığın kaderinden sorumlu tutan, basiret ve itidalle yol alan inanmış gençlerdir.

3- Geçmişin birikimine yaslanarak; Tevhid, Adalet ve Özgürlüğün esas alındığı bir dünya için çabalayan bir gençlik elzemdir.

4- Kendini ilk insandan bu yana devam eden bu büyük ve kutlu yürüyüşün devamı olarak gören sorumluluk sahibi bir gençlik olmalıdır.

5- Medeniyeti inşa edecek genç; sağlam bir sütun, sağlam bir mecra, sağlam bir şahsiyet belirlemelidir.

6- “Benim geçmişimde olanları, atalarımı bir bilsen…” diyen değil, “Bugün için söyleyeceklerim, diyeceklerim var.” diyen ve işten etkilenen değil, iş yapan bir genç nesil olmalıdır.

7- Gençliğin medeniyet tasavvuru; Allah ile ilişkisi kulluk, insan ile ilişkisi ahlak ve adalet, doğa ile ilişkisi emanet olmalıdır.

8- Zamanı ihya ederken merhamet değil adalet, teslimiyet değil cesaret, toplumun yarasını en fazla hissedebilecek bir gençlik gereklidir.

9- Saf kalbe saf akılla ulaşabilen ve İslam’ın mana hazinesinin en derin noktasına inebilen bir gençlik özlemimizdir.

10- Zamanın körlemesinden ve kör düğümünden kurtulamayan bir gençlik medeniyet inşa edemez.

11- Gençlik ruh demektir. Heyecan, saflık, berraklık ve gelecektir. Gelecek ise var olmaktır. Bu yüzden medeniyet gençliktir.

Bizler insanları sadece Allah’a kul olmaya, adalete, hukuka, özgürleşmeye, kardeşliğe ve dayanışmaya davet ediyoruz. Bu çağrı sadece bu coğrafyaya ve inananlara değil, tüm insanlığa yaptığımız bir çağrıdır. Çünkü bizim kalkış noktamız insanlığa umut olmaktır.

Gelecek umutlardadır.

Gençlik umuttur.

Ve Gelecek Gençlerindir…

Saygılarımızla…