2. Aile Çalıştayı Gaziantep’te Yapıldı

0
290

Çalıştay’a Anadolu Platformu’na bağlı vakıf ve derneklerden Adana, Elbistan, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Malatya, Mersin, Osmaniye ve Reyhanlı’da faaliyet gösteren Aile Komisyonu üyeleri katıldı.

Anadolu Eğitim ve Davet Gönüllüleri Platformu II. Aile Çalıştayı Bülbülzade Vakfı’nın ev sahipliğinde Gaziantep’te yapıldı. Bülbülzade Vakfı Mütercim Asım Konferans Salonu’nda yapılan Çalıştay’a Anadolu Platformu’na bağlı vakıf ve derneklerden Adana, Elbistan, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Malatya, Mersin, Osmaniye ve Reyhanlı’da faaliyet gösteren Aile Komisyonu üyeleri katıldı.

Çalıştay, Bülbülzade Vakfı Aile Komisyonu Başkanı Mesut AYDAĞ’ın açılış konuşması ile başladı. Mesut AYDAĞ konuşmasında “Allah’ın emri mucibince içimizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten meneden bir topluluk bulunması için ailelere yönelmemiz gerektiği ve Aile Komisyonu çalışmalarının bu amaca hizmet ettiğini” söyledi.

Daha sonra kürsüye gelen Anadolu Platformu Aile Komisyonu Başkanı Ramazan YILDIZ; “Ailede ne olursa şehre yansır, şehirde ne olursa aileye yansır. Şehrimizin bizi değiştirmesini istemiyorsak gelin biz aileden başlayarak şehrimizi değiştirelim.” dedi.  Ailede ve toplumda değişim yaşandığını söyleyen Ramazan YILDIZ sözlerine şöyle devam etti: “Ailede ve toplumda yaşanan bu değişimin içinde kaybolmak istemiyorsak değişime müdahil olacağız ve değişimi biz yöneteceğiz Değişimin merkezini her zaman aileler oluşturmuştur. Bugün bu çalışmanın yaygınlaştırılması ve şehre inmesi günüdür.”

Çalıştayda konuşan Anadolu Platformu Koordinasyon Kurulu Başkanı Turgay ALDEMİR şunları söyledi: “Medeniyetimizin doğum yeri, ailedir. Tüm alanlarda olduğu gibi aile konusunda da sorunları çözecek bir zemin oluşturmak gerekiyor. Bu çözüm ancak ailede sağlıklı iletişim, sahih bilgi ve salih amelin hakim kılınmasıyla gerçekleşebilir. İnsanı insan yapan şey paylaştıkları ve uğruna mücadele verdiği değerlerdir. Bu çalışmalarımız sayesinde paylaşımı ve vahyin tekrar dirilip ete kemiğe bürünmesini sağlıyoruz.  Kendini müstağni görmeyen zihinler inşa etmeli ve kendimizi merkeze almalıyız.”

Program çerçevesinde gerçekleştirilen forumda “Aile eğitimi programını nasıl uyguluyoruz? Ne gibi sorunlarla karşılaşıyoruz? Çözüm önerilerimiz nelerdir?” başlıkları çerçevesinde görüşmeler yapıldı.

II. Aile Sempozyumunun öğleden sonraki bölümünde grup çalışmaları gerçekleştirildi. Grup çalışmalarında ilk defa İstasyon Tekniği kullanılarak katılımcıların bütün başlıklar hakkında görüş bildirmeleri sağlandı. Çalıştay’da; Eğitim Organizasyonu, Öğretim Organizasyonu ve Yönetim ve Organizasyon konuları etrafında beyin fırtınası çalışmaları yapıldı.

Gruplardan elde edilen sonuçların katılımcılara okunması ve aile fotoğrafının çekilmesiyle sempozyum sona erdi.